شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 103388 | |

گروه بانک و بیمه بانک مرکزی در بخشنامه‌یی به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد

 گروه بانک و بیمه    بانک مرکزی در بخشنامه‌یی به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد که مهم‌ترین موارد آن، ارسال پیش‌نویس‌ها به بانک مرکزی یک ماه قبل از برگزاری مجمع، تنظیم صورت مالی طبق نمونه موردنظر بانک مرکزی و خودداری حسابرسان از بندهای شرط و توضیحی ناقص و تنظیم یادداشت‌ها طبق نمونه ابلاغی موردنظر بانک مرکزی است.  به گزارش «تعادل»، این بانک پیرو تاکیدات مکرر قبلی درخصوص لزوم ارائه صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و یادداشت‌های همراه آنها مطابق با نمونه ابلاغی از طرف بانک مرکزی موارد سه‌گانه‌یی را اعلام کرده است. صورت‌های مالی نمونه مذکور که آخرین ویرایش آن طی بخشنامه 26 اسفند 95 ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولی و بانکی کشور، الزامات تکلیفی به بانک مرکزی مندرج در بند الف و نیز جزو یک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۶ تصویبنامه 4 بهمن 93 هیات‌وزیران تدوین و ابلاغ شده و بانک‌ها ‏و موسسات اعتباری موظفند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعایت بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های این بانک، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه آن برای سال ۱۳۹۵ و دوره‌های آتی خود را فقط مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی تنظیم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومی، حسابرس مستقل و بازرس قانونی، نهادها و مراجع ذی‌ربط و همچنین عموم ذی‌نفعان ارائه کنند و به‌طور جدی از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی همراه برای یک مقطع مالی پرهیز شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران