شماره امروز: ۵۴۷

عملکرد تراکنش‌های بانکی در خرداد 96 نشان می‌دهد

| کدخبر: 103304 | |

آمار شبکه شاپرک از عملکرد خرداد ماه 96 بانک‌های کشور در بخش بانکداری و پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد که بیشترین سهم از بازار تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی 34بانک و موسسه اعتباری متعلق به 11بانک ملت، پارسیان، صادرات، ملی، کشاورزی، رفاه کارگران، سامان، پاسارگاد، سپه، تجارت و رسالت بوده و این 11بانک بیش از 86‌درصد تعداد و بیش از 82‌درصد مبلغ تراکنش‌های بانکی را به خود اختصاص داده‌اند

رشد 33 درصدی ارزش تراکنش‌ها و سهم اندک موبایل و اینترنت

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

 آمار شبکه شاپرک از عملکرد خرداد ماه 96 بانک‌های کشور در بخش بانکداری و پرداخت الکترونیک نشان می‌دهد که بیشترین سهم از بازار تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی 34بانک و موسسه اعتباری متعلق به 11بانک ملت، پارسیان، صادرات، ملی، کشاورزی، رفاه کارگران، سامان، پاسارگاد، سپه، تجارت و رسالت بوده و این 11بانک بیش از 86‌درصد تعداد و بیش از 82‌درصد مبلغ تراکنش‌های بانکی را به خود اختصاص داده‌اند و 23بانک و موسسه اعتباری دیگر تنها 13‌درصد تعداد و 18‌درصد سهم از مبلغ تراکنش‌های بانکی را کسب کرده‌اند.

به گزارش«تعادل» عملکرد تعداد و مبلغ تراکنش‌های بانکی در خرداد 95 در شبکه بانکی و پرداخت کشور نشان می‌دهد که بانک‌های ملت، پارسیان، ملی، صادرات، کشاورزی، سامان، رفاه کارگران، پاسارگاد، سپه، تجارت و رسالت به ترتیب رتبه‌های اول تا یازدهم سهم از بازار تعداد تراکنش را به خود اختصاص داده‌اند.

بازار مبلغ تراکنش‌های بانکی نیز نشان می‌دهد که بانک‌های ملت، صادرات، ملی، کشاورزی، سپه، رفاه کارگران، تجارت، پارسیان، پاسارگاد و سامان رتبه‌های اول تا یازدهم سهم از بازار مبلغ تراکنش‌های بانکی را کسب کرده‌اند.  بانک ملت در تعداد سهم 32درصدی و در مبلغ سهم 29درصدی داشته و در صدر فهرست قرار دارد. بانک پارسیان از نظر تعداد با 8‌درصد و از نظر مبلغ حدود 4‌درصد سهم بازار را داشته است. بانک صادرات نیز از نظر تعداد 6.6‌ درصد و از نظر مبلغ بیش از 11‌درصد را به خود اختصاص داده است همچنین بانک ملی بیش از 7‌درصد تعداد و بیش از 11‌درصد مبلغ را کسب کرده است.

در رتبه‌های بعدی بانک کشاورزی با بیش از 6‌ درصد تعداد و بیش از 5‌ درصد مبلغ قرار دارد. همچنین بانک سامان با بیش از 5‌ درصد تعداد و 3‌درصد مبلغ در رده‌های بعدی قرار دارد. از سوی دیگر بانک رفاه کارگران با بیش از 4‌درصد تعداد بیش از 4‌درصد مبلغ را به خود اختصاص داده است. سهم بانک پاسارگاد نیز با بیش از 4‌درصد تعداد نزدیک به 4‌درصد مبلغ بوده است. بانک سپه نیز با بیش از 4‌درصد تعداد و مبلغ در جایگاه بعدی قرار دارد. همچنین بانک تجارت با بیش از 3‌درصد تعداد بیش از 4‌درصد مبلغ را به خود اختصاص داده و بانک رسالت نیز بیش از 3‌درصد تعداد را کسب کرده است.

بانک ملت با کسب 32.23‌درصد از تعداد تراکنش‌ها و سهم 29.88درصدی مبلغ تراکنش‌ها در خرداد 96 از میان ۳۴بانک و موسسه اعتباری مجاز در لیست بانک‌های پذیرنده تراکنش‌های بانکداری الکترونیکی در جایگاه نخست در بین تمام بانک‌های پذیرنده قرار گرفته است.

بانک صادرات با 11.55درصد، بانک ملی با 11.36درصد و بانک کشاورزی با 5.13‌ درصد در رتبه‌های دوم تا چهارم از نظر مبلغ تراکنش‌ها قرار دارند. بانک پارسیان با سهم 8.05 درصدی و رتبه دوم بانک پارسیان در تعداد تراکنش‌های بانکی و سهم 3.95درصدی و رتبه هشتم در مبلغ تراکنش‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری طی 6 ماه اخیر از نظر تعداد تراکنش‌ها رشد 9درصدی و از نظر مبلغ تراکنش‌ها رشد 10درصدی داشته است. سهم 8.05درصدی فعلی بانک پارسیان در تعداد تراکنش‌ها در مقایسه با سهم ۷,۳۹درصدی این بانک در آذر 95 به میزان 0.66واحد ‌درصد افزایش یافته و در 6 ماه اخیر معادل 9‌درصد رشد کرده است.

براساس این گزارش بانک پارسیان با سهم 8.05‌درصد از تعداد کل تراکنش‌های پرداخت بانکی رتبه دوم را به خود اختصاص داد. بانک‌های ملی با 7.47‌درصد و بانک صادرات با 6.65‌ درصد و بانک کشاورزی با 6.36‌ درصد در رتبه‌های سوم تا پنجم بازار تعداد تراکنش‌های بانکی قرار دارند.

از نظر میزان مبلغ تراکنش‌ها نیز بانک پارسیان با سهم 3.95‌درصد در کنار بانک پاسارگاد با 3.95‌درصد در رتبه هشتم قرار دارد. بر این اساس میزان سهم بازار بانک پارسیان در مبلغ تراکنش‌ها نیز در 6 ماه اخیر در مقایسه با سهم 3.59درصدی و رتبه نهم در بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در آذر 95 به میزان 0.36واحد‌ درصد معادل 10‌درصد رشد کرده است.

تجارت الکترونیک پارسیان نیز در بین شرکت‌های صنعت پرداخت با 13.66‌درصد از نظر تعداد تراکنش در رتبه چهارم بعد از به‌پرداخت، سامان و پرشین در پرداخت الکترونیکی کارت قرار گرفته است. در بازار مبلغ تراکنش نیز با 8.82‌درصد در رتبه پنجم بوده است. و به پرداخت، ایران کیش، سامان و سداد در رتبه‌های اول تا چهارم مبلغ تراکنش‌ها بوده‌اند همچنین تجارت الکترونیک پارسیان در بین شرکت‌های صنعت پرداخت با رشد میانگین مبلغ پرداخت در ماه‌های اخیر مواجه شده است.

میانگین 107 هزار تومانی تراکنش

 تعداد تراکنش‌ها در خرداد 96 نیز معادل 1288میلیون با رقم 138.6هزارمیلیارد تومان بوده و متوسط هر رقم تراکنش 107هزار تومان بوده است. نسبت دهک بالاترین ارقام تراکنش بانکی با درشت‌ترین ارقام تراکنش به پایین‌ترین دهک رقم تراکنش و ریزترین ارقام معادل 717برابر بوده است که نشان می‌دهد، فاصله بسیاری بین ارقام تراکنش‌های بانکی وجود دارد.

در استان تهران بیش از یک میلیون و 534 هزار کارتخوان فروشگاهی وجود داشته و بیشترین رشد در تعداد کارتخوان‌ها مربوط به خوزستان با 4618عدد کارتخوان بوده است. درحال حاضر در کشور به ازای هر 10هزار افراد بالای 20سال کشور معادل 1188 ابزار پرداخت وجود دارد یعنی به ازای هر 10نفر یک ابزار پرداخت داریم. از این تعداد 1117کارتخوان فروشگاهی، 2موبایل و 69 ابزار اینترنتی است و نشان می‌دهد که همچنان کارتخوان‌ها حرف اول را می‌زنند و هنوز موبایل‌ها در ایران از رشد مورد انتظار برخوردار نیستند درحالی که با توجه به وجود بیش از 40میلیون گوشی تلفن همراه هوشمند در کشور، انتظار می‌رود که ابزار موبایلی جایگزین کارتخوان‌ها شود. درحال حاضر 77‌درصد تراکنش‌ها برای خرید کالا و خدمات و 17‌درصد برای خرید شارژ تلفن همراه و 6.2‌ درصد برای مانده‌گیری حساب استفاده می‌شود. از نظر مبلغ نیز 96‌درصد مبلغ تراکنش برای خرید کالا و خدمات و 3.7‌درصد برای شارژ تلفن همراه پرداخت می‌شود. در این مدت ابزار اینترنتی 2.9‌درصد و کارتخوان فروشگاه‌ها 88‌درصد رشد کرده است اما ابزار پذیرش موبایل به دلیل مشکل یو اس اس دی‌ها و نبود بستر کافی و امن 9.22‌درصد کاهش داشته است.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران