شماره امروز: ۵۴۷

‌ شاخص‌های پولی با ضریب فزاینده 7.6 در دوازده ماهه منتهی به مرداد ۱۴۰۰ نشان می‌دهد

شاخص‌های پولی و بانکی در مرداد ماه 1400 نشان می‌دهد که دولت همچنان از محل رشد پایه پولی و نقدینگی به دنبال تامین کسری…

بیشتر