شماره امروز: ۵۴۷

تاثیر قانون جدید چک بر رشد معاملات و کاهش سهم چک برگشتی

بررسی آمارهای مرتبط با وضعیت چک‌ها حکایت از این دارد که معاملات آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رونق…

بیشتر