شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«پکویر» برای هرسهم ۱۳۴ریال زیان شناسایی کرد: شرکت کویر تایر در اطلاعات و صورت‌های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ برای هرسهم ۱۳۴ریال زیان شناسایی کرد. این شرکت در گزارش منتشر شده خود زیان عملیاتی را ۵۰میلیارد

   «پکویر» برای هرسهم ۱۳۴ریال زیان شناسایی کرد: شرکت کویر تایر در اطلاعات و صورت‌های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ برای هرسهم ۱۳۴ریال زیان شناسایی کرد. این شرکت در گزارش منتشر شده خود زیان عملیاتی را ۵۰میلیارد و ۹۹۶میلیون ریال، زیان خالص را ۹۳میلیارد و ۵۱۹میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره را ۸میلیارد و ۶۴۴میلیون ریال اعلام کرد.به گزارش سنا، در دوره مالی ۶ماهه، «پکویر» توانسته ۹هزار و ۲۵۸تن انواع محصولات خود را به ارزش یک هزار و ۸۳۶میلیارد ریال به فروش برساند که در پایان این دوره به سود ناخالص ۶۱میلیارد و ۴۶۰میلیون ریال دست یافته است و برآورد تعداد فروش خود در دوره ۶ماهه دوم سال به ۱۵هزار و ۲۵۵تن و مبلغ فروش ۳هزار و ۵۰۲میلیارد ریال دست می‌یابد.این شرکت در تشریح اهداف و برنامه‌های راهبردی در خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرد که با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش‌های موجود در بازار، شرکت اهداف وبرنامه کاری سال ۹۸ را بر پایه حفظ توان تولید وفروش خود تدوین کرده است که در این راستا تیم مدیریت واجرایی شرکت استراتژی‌های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفت.همچنین این شرکت قصد دارد با توجه به افزایش در قیمت تمام شده محصولات افزایش قیمت تایر با تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان صورت خواهد پذیرفت. علاوه بر این با توجه به اینکه بالغ بر نیمی از مواد اولیه شرکت از منابع خارجی تامین می‌شود افزایش نرخ ارز، نرخ جهانی مواد اولیه و قیمت نفت موجب افزایش در بهای خرید مواد اولیه می‌شود.«پکویر» در رابطه با افزایش نرخ ارز وافزایش قیمت مواد اولیه اساسی، شرکت با چالش افزایش بهای تمام شده محصولات مواجه است که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته سعی شده چالش مذکور کنترل شود. همچنین در خصوص موادی که ارز ۴۲هزار ریال به آن تعلق نمی‌گیرد شرکت درصدد خرید از سایر تامین‌کنندگان با قیمت مناسب است.«پکویر» اعلام کرده است که با توجه به اینکه بخش مهمی از مواد اولیه از تامین‌کنندگان داخلی و خارجی تامین می‌شود شرکت پیش‌بینی‌های لازم در خصوص افزایش نرخ و اطلاع به مشتریان در خصوص تغییرات نرخ فروش و کنترل هزینه‌ها را در برنامه خود قرار داده است و با توجه به اینکه برخی از قراردادهای منعقده در سال گذشته، در ابتدای سال مالی جاری به وقوع پیوسته، باعث شده هزینه‌های اداری و فروش نسبت به فروش افزایش یابد. مدیریت تلاش دارد تا نسبت به کنترل بیشتر هزینه‌ها در ۶ماهه آتی اقدام کند.

   موافقت حسابرس با افزایش سرمایه دو شرکت:  شرکت‌های صنایع ماشین‌های اداری ایران و بیسکویت گرجی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه را منتشر کرد.به گزارش سنا، شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه را اعلام کرد.«مادیرا» اعلام کرد قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ یک هزار و ۲۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۳هزار و ۲۰۰میلیارد ریال معادل ۱۶۶درصد افزایش دهد. قرار است این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته به منظور افزایش سرمایه عملیاتی شود.از سوی دیگر اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیات‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت بیسکوییت گرجی اعلام شد.«غگرجی» سرمایه خود را از مبلغ ۲۴۵میلیارد ریال به مبلغ ۵۴۵میلیارد ریال معادل ۱۲۲درصد افزایش دهد. این اقدام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی تامین خواهد شد و به منظور توسعه و احداث خطوط تولیدی و افزایش ظرفیت تولیدی است.

   شناسایی سود ۱۳۷ریالی برای هرسهم «کمرجان»:  شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در صورت‌های مالی ۶ماهه با سرمایه ۴۰میلیارد ریالی، برای هرسهم ۱۳۷ریال سود شناسایی کرد.به گزارش سنا، شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان‌کار در اطلاعات و صورت‌های مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱خرداد۱۳۹۸ با سرمایه ۴۰میلیارد ریالی، برای هرسهم ۱۳۷ریال سود شناسایی کرد.این شرکت سود عملیاتی دوره مالی مورد گزارش را ۵میلیارد و ۸۴۰میلیون ریال، سود خالص را ۵ میلیارد و ۴۷۷میلیون ریال و سود انباشته پایان دوره را ۱۰میلیارد و ۶۰۸میلیون ریال اعلام کرد.«کمرجان» در دوره ۶ماهه توانسته ۱۱میلیون و ۸۸۳هزار و ۵۵۳ متر از محصولات خود را به مبلغ ۴۹میلیارد و ۹۹۲میلیون ریال برساند که سود ناخالص از این محل را ۱۳میلیارد و ۹۰۸میلیون ریال اعلام کرده است. این در حالی است که «کمرجان» برای ۶ماهه منتهی به ۳۰آذر۱۳۹۸ پیش‌بینی کرده است که فروش محصولات خود را به ۱۹میلیون و ۱۳۹هزار و ۱۴۸متر به مبلغ ۷۱میلیارد و ۳۰۴میلیون ریال برساند.این شرکت در تشریح اهداف و برنامه‌های راهبردی خود در‌خصوص تولید و فروش محصولات اعلام کرده است که طی سال مالی مورد گزارش فروش طبق روال عادی و با ظرفیت کامل انجام می‌پذیرد و پیش‌بینی می‌شود که حجم فروش حدود ۴درصد و از نظر مبلغ ۱۱درصد و تولید حدود یک درصد نسبت به سال مالی قبل رشد داشته باشد. همچنین نرخ فروش محصولات در ۶ ماهه آتی نسبت به میانگین عملکرد ۶ ماهه حدود ۱۳درصد رشد خواهد داشت و نرخ خرید مواد اولیه در ۶ماهه آتی نسبت به میانگین عملکرد ۶ماهه حدود ۱۰درصد رشد خواهد داشت. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود که بهای تمام شده عوامل تولید نسبت به میانگین عملکرد ۶ماهه حدود ۱۳درصد رشد داشته باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران