اشخاص حقوقی چقدر مالیات می‌دهند؟

طبق لایحه بودجه سال آینده، سهم مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده ۲۹۶ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۲۲ درصد افزایش داشته است.

اشخاص حقوقی چقدر مالیات می‌دهند؟
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ ۱۰:۲۱:۳۷
| | |

یکی از منابع درامدی دولت در بخش مالیات، مالیات اشخاص حقوقی است که از هفت بخش مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی - وصول ماهانه یک دوازدهم رقم، مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی، مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی (جمعی - خرجی)، مالیات موضوع (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و درامد حاصل از تسویه بدهی‌های مالیاتی بانک‌های ادغامی در بانک سپه و شرکت منحله تعاونی اعتباری ثامن (جمعی - خرجی) تشکیل می‌شود.

به گزارش ایسنا، بر این اساس، منابع حاصل از مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی - وصول ماهانه یک دوازدهم رقم ۱۴ هزار و ۲۸۹ میلیارد تومان و مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی ۲۰ هزار و ۴۷۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

دولت از محل مالیات بنگاه‌های اقتصادی، نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی برای سال آینده ۱۴۹۹ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است.

مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه سال آینده ۲۵۸ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان، مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی (جمعی - خرجی) ۲۹۴ میلیارد تومان، مالیات موضوع (۷۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۵۸۷ میلیارد تومان و درآمد حاصل از تسویه بدهی‌های مالیاتی بانک‌های ادغامی در بانک سپه و شرکت منحله تعاونی اعتباری ثامن (جمعی - خرجی) ۱۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران