شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس گفت: رونق تولید به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری

رییس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس گفت: رونق تولید به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری هم به تامین مالی نیاز دارد. بر همین اساس در بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه منابعی مالی تولید و اشتغال پیش بینی شد. سیدشمس‌الدین حسینی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مبنی بر نحوه عملکرد دستگاه‌های مسوول درباره بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور گفت: طی یک دهه گذشته رشد اقتصادی کشور سالانه به صورت متوسط در حدود نیم درصد و رشد سرمایه‌گذاری کشور به‌طور متوسط منفی ۴ درصد بوده و بیکاری حدود ۱۶ درصد است؛ قطعا در چنین شرایطی تولید و اشتغال اهمیت زیادی دارد. وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، گفت: رونق تولید به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری هم به تامین مالی نیاز دارد. بر همین اساس در بند (الف) تبصره ۱۸ بودجه منابعی مالی تولید و اشتغال پیش‌بینی شد. با توجه به اهمیت دو موضوع تولید و اشتغال باید تخصیص این منابع مورد توجه قرار گیرد. حسینی با اشاره به اصلاحات مجلس در تبصره ۱۸ گفت: در تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ منابع کم و به صورت کمک پیش‌بینی شده بود که ما در مجلس این منابع را افزایش دادیم یعنی از کمک به سمت سرمایه‌گذاری با هدف هم افزایی و اهرم کردن منابع حرکت کردیم؛ با توجه به تولید و اشتغال، می‌توان مساله تامین مالی آن را حل کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران