شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مودی داریم که می‌توانند برای پرداخت مالیات عملکرد سال گذشته مشمول مالیات مقطوع شوند، اعلام کرد:

رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مودی داریم که می‌توانند برای پرداخت مالیات عملکرد سال گذشته مشمول مالیات مقطوع شوند، اعلام کرد: براساس بررسی‌های سازمان امور مالیاتی معادل ۹۶ درصد از مشاغل باید برای مالیات عملکرد سال گذشته خود زیر ۲۰ میلیون تومان مالیات بپردازند. داوود منظور، رییس کل سازمان امور مالیاتی به بیان جزییات اخذ این مالیات و اقداماتی که برای محاسبه مالیات مقطوع برای این افراد درنظر گرفته شده است، پرداخت.  وی در ابتدا اظهار کرد: فعالان اقتصادی برای عملکرد سال گذشته خود باید اظهارنامه بدهند تا سازمان امور مالیاتی نسبت به برآورد درآمد آنها و وصول مالیات اقدام کند. از آنجا که سال گذشته، سال سختی برای مشاغل به خصوص مشاغل خرد و متوسط بود، امسال نمی‌توانیم مالیات مشاغل را نسبت به سال گذشته افزایش دهیم زیرا، روند اخذ مالیات به این صورت است که هر چه درآمد مشاغل افزایش یابد، بالطبع باید مالیات بیشتری از آنها اخذ شود اما از آنجا که وضعیت اقتصادی و درآمدی مشاغل در سال گذشته مساعد نبوده، قصد نداریم تا فشار مالیاتی هم به آنها وارد کنیم.  وی افزود: در این زمینه، دو فرصت برای مشاغل فراهم کردیم تا بتوانند مالیات خود را بپردازند. اولین گام این است که مشاغل اظهارنامه را تکمیل کنند و در آن به بیان میزان درآمد و هزینه‌های خود بپردازند.  رییس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: البته، میزان درآمد و هزینه‌هایی که صاحبان مشاغل به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کنند، با میزان تشخیصی سازمان متفاوت است زیرا، برخی از مشاغل ممکن است که سعی کنند تا درآمد خود را کتمان یا هزینه‌های خود را زیاد اعلام کنند. در این زمینه، سازمان امور مالیاتی با استفاده از بانک اطلاعاتی خود شامل واریزی‌های دستگاه پوزها، مقادیر ورودی به حساب‌ها از طریق کارت به کارت و ... میزان مالیات ابرازی را بررسی می‌کند تا میزان مالیات تشخیصی را به مودی اعلام کند. وی افزود: دومین راهی که پیش‌روی مشاغل برای پرداخت مالیات عملکرد سال گذشته است، تبصره ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم است که طبق آن، در حال حاضر مشاغلی که فروش آنها کمتر از ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان باشد، نیازی به تسلیم اظهارنامه ندارند و مالیات آنها مقطوع محاسبه خواهد شد. در سال گذشته، سقف تعیین شده برای کسانی که مشمول مالیات مقطوع می‌شدند، ۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان بود که برای اعمال این سقف برای سال جاری نیز بسیاری از مشاغل زیان می‌دیدند که سقف را به ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان افزایش دادیم. به عبارت دیگر، مشاغلی که فروش آنها در سال گذشته کمتر از این میزان باشد، مشمول مالیات مقطوع می‌شوند. منظور درباره چگونگی محاسبه مالیات مقطوع برای مشاغل گفت: برای تعیین مالیات مقطوع برای مشاغل، میزان فروش فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل از طریق بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به همراه ضریب سود فعالیت آنها محاسبه می‌شود تا در نهایت، مالیات را اعمال کنیم.  وی با بیان اینکه امسال تمرکز سازمان امور مالیاتی برای محاسبه درآمد و فروش مشاغل برای اخذ مالیات، واریزی‌ها از طریق کارتخوان‌های آنهاست، گفت: امسال برای محاسبه درآمد مالیات مشاغل خرد و متوسط مبنا را عملکرد کارتخوان‌های آنها قرار دادیم و مواردی چون کارت به کارت و چک  ملاک نیست. رییس کل سازمان امور مالیاتی افزود: امسال ضرایب سودی که برای مشاغل درنظر می‌گرفتیم را نصف کردیم زیرا، هزینه‌های مردم بیشتر شده است. دو میلیون و ۴۰۰ هزار مودی داریم که می‌توانند بدون تسلیم اظهارنامه، مالیات مقطوع بپردازند. این افراد می‌توانند میزان مالیات تشخیصی سازمان امور مالیاتی را قبول نکنند و بخواهند اظهارنامه مالیاتی پر کنند. وی با بیان اینکه مالیات مقطوع امسال حداکثر سه برابر سال قبل است، بیان کرد: با رویکرد آسانی که سازمان امور مالیاتی برای صاحبان مشاغل فراهم کرده‌ است، مالیات ۱.۱ میلیون نفر از این افراد صفر است زیرا، درآمد دستگاه کارتخوان آنها پایین بوده و از آنها مالیات نمی‌گیریم. همچنین، براساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات ۸۰۰ هزار نفر زیر ۵ میلیون تومان، مالیات حدود ۴۰۰ هزار نفر بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. بنابراین، کسانی که مشمول تبصره تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود و فروش سال گذشته آنها کمتر از ۴.۸ میلیارد تومان بوده است، مالیات ۹۶ درصد آنها زیر ۲۰ میلیون تومان است. منظور افزود: مالیات مشاغل سهم بالایی در درآمدهای مالیاتی ندارد و از ۳۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال گذشته فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل مالیات مشاغل بوده است. عمده درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی از محل مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و فروش کالاها و شرکت‌هاست که سهم ۸۰ درصدی در تامین درآمدهای مالیاتی دارد.  وی با تاکید بر اینکه برای امسال نیز قصد اخذ مالیات بیشتر از مشاغل را نداریم، گفت: فعالان اقتصادی که نمی‌خواهند مالیات مقطوع بپردازند، باید اظهارنامه پر کنند که برای امسال پیش‌بینی می‌کنیم تا بین ۱.۵ تا ۲ میلیون اظهارنامه مالیاتی داشته باشیم. سال گذشته میزان اظهارنامه مالیاتی دریافتی یک میلیون و ۱۰۰ هزار بود.  رییس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: امسال ۷۰۰ هزار نفر مودی جدید خواهیم داشت. تاکنون ۵۰۰ هزار فرم تبصره ۱۰۰ قانون مالیات مستقیم دریافت کردیم که ۲۰۰ هزار تا از این موارد مالیات صفر است. 

منظور درباره فرارهای مالیاتی از طریق کارت به کارت گفت: با تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری، اگر حسابی در ماه واریزی بیش از اندازه تعیین شده توسط بانک مرکزی داشته باشد، مشکوک به حساب تجاری خواهد بود و مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌شود که همه حساب‌های تجاری و کارتخوان‌ها تحت کنترل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی برای محاسبه درآمد مشاغل در راستای اخذ مالیات است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران