شماره امروز: ۵۴۷

رییس کل بانک مرکزی: اضافه برداشت بانک‌ها به نصف کاهش یافته است

| | |

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال قبل به کمتر از نصف رسیده است،

گروه بانک و بیمه|

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نسبت به سال قبل به کمتر از نصف رسیده است، از انتشار اوراق ارزی جدید در روزهای آینده خبر داد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی در مراسم افتتاحیه بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی در روزهای آتی گفت: به عنوان نوآوری جدید اوراق ارزی منتشر خواهد شد. این اوراق هم ارز جمع می‌کند و هم بازپرداخت آن به شکل ارز خواهد بود. صالح آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی پرداخت و گفت: موضوع کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است بسیار مورد توجه است این موضوع هم در بودجه سال 1401 دیده شده که اضافه برداشت از بانک مرکزی و خطوط اعتباری که دریافت می‌کنند باید در قبال وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی باشد. بانک‌هایی که دچار اضافه برداشت می‌شوند باید وثیقه بگذارند. 

خوشبختانه باید بگویم که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است. صالح آبادی با بیان اینکه سیاست‌های خوبی در کنترل تورم پیش بینی شده و با ستاد اقتصادی دولت در حال بحث و گفت‌وگو هستیم افزود: این سیاست‌ها هم بخشی از آن در حوزه بانک مرکزی و سیستم پولی و بانکی دنبال می‌شود و در جانب دیگر عوامل موثر بر تورم که در سمت هزینه است باید با بخش‌های مختلف رایزنی و هماهنگی شود و عواملی که بودجه دولت روی تورم می‌گذارد همه در حال پیگیری است. اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان در کنار ارتقای سیاست‌های پولی و مرتبط با ارز و فعالیت‌های بین المللی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. صالح آبادی در بخش دیگر از سخنان خود به اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای اصلاح بین بانک مرکزی و دولت است در زمینه تنخواه خزانه است. هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد. خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و دوستان می‌دانند که هر زمانی این اتفاق رخ دهد، تورم و پایه پولی رشد می‌کند. دولت باید بتواند از محل نقدینگی که نزد بانک مرکزی دارد و شرکت‌های دولتی به گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی کند که از محل گردش وجوه خودش و مدیریت آن هزینه‌های خود را تامین کند و نیازی به تامین از جانب بانک مرکزی نداشته باشد.

   استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی  خط قرمز است

وی افزود: دولت سالانه اوراق منتشر می‌کند و این ابزارها در یک بازار مالی باید معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد. بنابراین تعمیق بازار بدهی می‌تواند به این موضوع کمک کند. در واقع این اوراق به گونه‌ای نباشد که بانک‌ها بخرند و به بانک مرکزی ریپو کنند و باعث افزایش پایه پولی شود. البته حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.  رییس کل بانک مرکزی تقویت سهم دارایی‌های نقد شونده را بسیار مهم خواند و گفت: 3 درصد از دارایی بانک‌ها باید اوراق دولتی نقد شونده باشدکه در مواقع نیاز بتوانند نقدینگی خود را تامین کنند به جای اینکه بخواهند صرفا وجه نقد در اختیار داشته باشد. موضوع دیگر بدهی دولت به بانک‌هاست که می‌تواند سمت راست ترازنامه را اصلاح کند. دیروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت تعدیل بدهی دولت به بانک‌ها و چندین روش و سازوکار مطرح شد. بانک‌های دولتی و شبه دولتی یعنی صادرات، ملت و تجارت که بدهی قابل توجه دارد دولت و شخص رییس‌جمهور تاکید فراوانی داشت که در سال 1401 این کار را انجام دهیم.امکان انتشار اوراق گواهی سپرده برای سایر بانک‌هایی که نیاز به نقدینگی دارند بتوانند از ابزارهای مالی در بازار سرمایه استفاده کنند و هر بانکی مدیریت نقدینگی کنند. صالح‌آبادی با اشاره به اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه است گفت: بانک‌های مختلف در این زمینه فعال شده‌اند و امیدوارم که بتوانیم کفایت سرمایه بانک‌ها را اصلاح کنیم.بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای شرایط ریسک است. ضمن انکه براساس کملز طراحی و اجرای نظام اعتبارسنجی و رتبه بندی بانک‌ها به هر بانکی تکلیف کرده ایم که چه اصلاحاتی باید انجام دهد و برنامه هر بانک در کمیته اصلاح نظام بانکی بررسی می‌شود.

   بانک‌ها باید نقدینگی خود را به جای  اضافه برداشت، از بازار بین بانکی تأمین کنند

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شفافیت به معنای گزارشگری مالی بانک‌هاست، تصریح کرد: کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده است، چراکه این مهم یکی از اقلام پایه پولی است. براین اساس اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آنها منوط به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی شده است. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تعمیق بازار بین بانکی را امری بسیار مهم خواند و گفت: بانک‌ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از از بازار بین بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک‌ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند.به گفته رییس کل بانک مرکزی فروش اموال مازاد بانک‌ها و ارتباط بازار پول و سرمایه می‌تواند در این باره مهم تلقی شود.خوشبختانه در حال حاضر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسیده است. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه چنین آزمون‌هایی برای هیأت مدیره بانک‌ها نیز تعریف شده است: برای هیات مدیره بانک‌ها هم آزمون‌های مشخصی تعریف شده و به زودی اولین آزمون‌ها برگزار می‌شود. مشابه این امر در بازار سرمایه و در نهادهای مالی اتفاق افتاده و موجب شده است افراد دارای دانش سمتها را در بازار سرمایه برعهده گیرند. در نظام بانکی نیز آزمون و آموزش با محوریت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را پی خواهیم گرفت تا متخصصین بتوانند در شبکه بانکی فعالیت کنند و درتصمیم‌گیری و تصمیم سازی حضور داشته باشند. صالح آبادی درباره رمزرالب بانک مرکزی گفت: در شهریور ماه سال جاری رمزرالب بانک مرکزی به شکل عملیاتی در کشور اجرایی خواهد شد. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ارتقای نظام مقررات گذاری و تقویت حکمرانی رالش است، افزود: بخش‌های بسیار متنوع متعددی دارد ولی قسمت‌های مختلف آن شروع شده و همین مقررات سطح فعالیت بانکی افراد فاقد شغل و افراد حقوقی غیرفعال به عنوان یکی از آن مسائل است.در صورتی که حکمرانی رالش را به خوبی در کشور انجام دهیم فرار مالیاتی کاهش می‌یابد، قاچاق کنترل شود و فعالیت‌های سوداگرانه کاهش پیدا کند و پولشویی گرفته شود.

   هدف بانک مرکزی در حوزه ارزی  ایجاد موازنه و تعادل است

رییس کل هدف بانک مرکزی در حوزه ارزی را ایجاد موازنه و تعادل در این بازار عنوان کرد و افزود: هماهنگی خوبی بین ما و وزارت‌های مربوطه در حوزه نظارت و کنترل بازار ارز وجود دارد. همچنین عمق بخشی به بازار متشکل و سامانه نیما جزو برنامه‌های مهم بانک مرکزی در این حوزه است. وی افزود: سال گذشته در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از 57 میلیارد دلار عرضه ارز در نیما برای تامین کالاها داشتیم و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از 7.5 میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته 4.5 میلیارد دلار بوده است.  صالح آبادی با اشاره به تداوم تامین ارز مورد نیاز در سامانه نیما تصریح کرد: هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی با قدرت در سامانه نیما ارز موردنیاز کشور را عرضه می‌کنند و هم تامین ارز کالاهای اساسی انجام می‌شود. رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به تامین ارز 4200 تومانی و آثار آن گفت: طبعا فقط بانک مرکزی عرضه کننده ارز ترجیحی بود ولی امسال صادرکنندگان غیرنفتی هم عرضه کننده و تامین کننده هستند و این مساله سبب بهبود تامین ارز نسبت به گذشته خواهد شد. همچنین با کاهش تقاضا برای ارز قاچاق هم کنترل شده و وضعیت بهتری در مدیریت منابع ارزی کشور خواهیم داشت به کونه‌ای که روزهای مختلف عرضه به تقاضا برتری دارد و در سامانه نیما این اتفاق افتاده است. رییس شورای پول و اعتبار با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی طی روزهای آتی تصریح کرد: اوراق ارزی به عنوان نوآوری جدید منتشر خواهد شد. بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی به شکل ارز خواهد بود و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند می‌توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می‌تولنند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران