شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه بانک و بیمه |بررسی تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه‌ای در بخش خوراکی‌ها نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمد با بیشترین تورم مواجه بوده‌اند و در عین حال، نرخ تورم نقطه‌ای اقشار ثروتمند در بخش غیرخوراکی و خدمات بالاتر بوده است.

گروه بانک و بیمه |بررسی تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه‌ای در بخش خوراکی‌ها نشان می‌دهد که اقشار کم‌درآمد با بیشترین تورم مواجه بوده‌اند و در عین حال، نرخ تورم نقطه‌ای اقشار ثروتمند در بخش غیرخوراکی و خدمات بالاتر بوده است. شاخص تورم در نخستین ماه تابستان باز هم افزایش یافت و به نرخ ۴۴.۲ درصد برای تورم سالانه رسید. این در حالی است که بررسی شاخص قیمت مصرف‌کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای تیر ماه ١٤٠٠ نشان می‌دهد در شروع تابستان، نرخ تورم نقطه‌ای برای دهک اول و دوم با ثبت ۴۶.۱ درصد، بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای در بین دهک‌های هزینه‌ای است و کمترین نرخ تورم نقطه‌ای نیز متعلق به دهک هشتم با ۴۲.۸ درصد است که این ارقام نسبت به ماه قبل یعنی خردادماه ۱۴۰۰ با کاهش همراه بوده است. در این میان باید یادآور شد که ثبت بیشترین و کمترین نرخ تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه‌ای در شرایطی است که نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور در تیرماه به رقم ۴۳.۶ درصد رسیده است که نسبت به نرخ خردادماه، ۴ واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، بررسی تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه در بخش خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای کل کشور با کاهش نسبت به خردادماه به رقم ۵۶.۹ درصد رسیده است که در این بین، تورم نقطه‌ای دهک اول و سوم با ثبت ۵۷.۵ درصد، بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای در بین دهک‌های هزینه‌ای است و در مقابل نرخ تورم نقطه‌ای دهک‌های نهم و دهم نیز با ثبت ۵۶.۶ درصد، کمترین نرخ تورم نقطه‌ای این بخش است. در بررسی روند تورم نقطه‌ای دهک‌های هزینه در بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات، روند متفاوتی را شاهد هستیم. به گونه‌ای که کمترین نرخ تورم نقطه‌ای در این بخش برای دهک اول با ۳۴.۶ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای دهک دهم با ۴۱ درصد، بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی است. هرچند در این بخش نیز شاهد کاهش شاخص تورمی نسبت به خردادماه سال جاری هستیم؛ به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه‌ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات برای کل کشور با کاهش به رقم ۳۷.۴ درصد رسیده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران