شماره امروز: ۵۴۷

وضعیت تعداد شاغلین در فصل بهار سال گذشته بررسی شد

| | |

بررسی وضعیت تعداد شاغلین در بهار سال گذشته نشان می‌دهد که نسبت به بهار سال قبل از آن بیش از یک میلیون و ۴۴۵ هزار نفر کاهش داشته است.

بررسی وضعیت تعداد شاغلین در بهار سال گذشته نشان می‌دهد که نسبت به بهار سال قبل از آن بیش از یک میلیون و ۴۴۵ هزار نفر کاهش داشته است.به گزارش ایسنا، بازار کار هر کشور از جنبه‌های مختلفی مورد رصد و بررسی تحلیلگران بازار کار قرار می‌گیرد که در این راستا تحلیل شاخص‌هایی همچون مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری و اشتغال همواره از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. به ویژه تحلیل تعداد شاغلین که ضمن ارایه چشم‌اندازی از فعالیت‌های اشتغالزای کشور، نوسانات و تغییرات سایر شاخص‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد.مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار در گزارشی به بررسی تعداد شاغلین در بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ پرداخته است.بر اساس این گزارش تعداد شاغلین در بهار ۱۳۹۹ نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ بیش از یک میلیون و ۴۵۵ هزار نفر کاهش داشته و این امر در سایه شیوع بیماری کرونا رخ داده است اما در تابستان سال گذشته با کاهش تعداد شاغلین نسبت به فصل مشابه سال قبل مواجه بوده‌ایم به نحوی که این کاهش حدود ۷۷۹ هزار نفر بوده و بیانگر کاهش شدت تاثیر شیوع ویروس کرونا بر اشتغال کشور بوده است.بررسی تعداد شاغلین بخش کشاورزی در تابستان ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن نیز افزایش بیش از ۱۰۲ هزار نفر را نشان می‌دهد به نحوی که جمعیت شاغلین بخش کشاورزی از چهار میلیون و ۲۹۱ هزار و ۹۲۰ نفر سال ۱۳۹۸ حدود ۱۰۲ هزار و ۶۴۷ نفر افزایش یافته است. به‌رغم آنکه در بهار ۱۳۹۸ تعداد شاغلین بخش کشاورزی چهار میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۹۹ نفر بوده این رقم در بهار سال ۱۳۹۹ به رقم چهار میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۲۳ نفر رسیده و بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر افزایش داشته است.بیشترین تعداد شاغلین به تفکیک فعالیت اقتصادی در بخش کشاورزی مربوط به بخش کشاورزی و شکار و فعالیت‌های خدماتی وابسته بوده است. کمترین تعداد شاغلین نیز به جنگلداری و صید و پرورش و تکثیر حیوانات آبزی تعلق دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران