شماره امروز: ۵۴۷

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:

| | |

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای اعلام‌کرد: سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰ سالانه ۴۸ میلیون تومان و ماهانه چهار میلیون تومان است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای اعلام‌کرد: سقف معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰ سالانه ۴۸ میلیون تومان و ماهانه چهار میلیون تومان است.

سازمان امور مالیاتی ایران، در بخشنامه‌ای که «محمود علیزاده» به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده، آمده است: با توجه به مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ سالانه مبلغ ۴۸۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.

برپایه بخشنامه اعلامی از سوی علیزاده، نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنای قضات و مشمولان تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۸۷ - باتوجه به اینکه ماده ۸۷ فاقد تبصره‌های ۱ و ۲ است- به نظر می‌رسد که مراد قانونگذار ماده ۸۶ بوده است) قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و کارانه به شرح ذیل است: 

- نسبت به مازاد ۴۸۰ میلیون ریال تا ۹۶۰ میلیون ریال ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۹۶۰ میلیون ریال تا یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال ۱۵ درصد

- نسبت به مازاد یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال، ۲۰ درصد

- نسبت به مازاد ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال تا ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال، ۲۵ درصد

- نسبت به مازاد ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال تا سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال، ۳۰ درصد

- نسبت به مازاد سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال، ۳۵ درصد

بر اساس بخشنامه اعلامی، حقوق اعضای رسمی هیات علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۴۰۰ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد (۱۰درصد) خواهد بود. همچنین براساس ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیات علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، از درآمد مشمول مالیات اعضای هیات علمی موضوع این قانون حداکثر ۱۰درصد به عنوان مالیات کسر خواهد شد. با توجه به اینکه در جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ مذکور عبارت «کارانه» خارج از موارد استثناء شده مربوط به حقوق اعضای هیات علمی به کار رفته است، بنابراین کارانه دریافتی توسط اعضای هیات علمی (با رعایت بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۸مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱) مشمول نرخ ۱۰ درصد نبوده و با توجه به میزانی که حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها نرخ پلکانی مقرر را پوشش می‌دهد به نرخ بعدی مشمول مالیات خواهد بود. به عنوان مثال، چنان‌چه حقوق و مزایای فوق‌العاده اعضای رسمی هیات علمی مبلغ یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون ریال باشد، کارانه دریافتی به نرخ‌های مربوط به درآمد مازاد بر مبلغ یاد شده (حسب مورد ۲۰ درصد، ۲۵ درصد و غیره) مشمول مالیات خواهد بود. برپایه این گزارش، با توجه به استثنای احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم از مقررات جزء (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ یاد شده، همه احکام تبصره‌های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۹۶ (اعم از نرخ و غیره) مطابق مقررات، در سال ۱۴۰۰ هم‌چنان لازم الاجراء است. همچنین باتوجه به اینکه درآمد حقوق قضات از نرخ‌های مقرر در جز (۴) بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مستثنی شده است، درآمد حقوق قضات در سال یاد شده مشمول مقررات ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم بوده و پس از اعمال معافیت مالیاتی سال ۱۴۰۰ تا هفت برابر آن (معادل (سه میلیارد و ۳۶۰ ریال) مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن مشمول مالیات به نرخ ۲۰ درصد خواهد بود.

Taadol-0d2

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران