شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزارتن کالای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۱۳ هزار و ۳۰۵ دلار از گمرکات در سال گذشته ترخیص شد.

بیش از ۲۳ میلیون و ۱۰۷ هزارتن کالای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۱۳ هزار و ۳۰۵ دلار از گمرکات در سال گذشته ترخیص شد. به گزارش ایبِنا، سخنگوی گمرک گفت: در سال ۹۹ بیش از ۲۳میلیون و ۱۰۷هزارتن کالای اساسی به ارزش ۱۲ میلیارد و ۲۹ میلیون و ۱۳ هزار و ۳۰۵ دلار از گمرکات ترخیص شد که خوراک دام و طیور با بیش از ۱۳میلیون و ۴۳۸هزار تن ۵۸ درصد وزن کل کالاهای اساسی ترخیص شده از گمرکات را به خود اختصاص دادند. سید روح‌الله لطیفی اظهار کرد: سه کالای ذرت، جو و کنجاله سویا به عنوان نهاده‌های تولید مرغ و گوشت جمعا با وزن ۱۳ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۴۹۳ تن و به ارزش سه میلیارد و ۷۴۱میلیون و ۲۱۶هزار و ۲۹۱ دلار، ۵۸درصد وزن و ۳۱درصد ارزش کل واردات ۲۵ گروه کالاهای اساسی را در بر می‌گیرد. وی افزود: ذرت با ۹میلیون و ۷۸۲هزار و ۸۰۶تن به ارزش دو میلیارد و ۴۹۸میلیون و ۹۵۷هزار و ۱۴۱دلار، در صدر کالاهای وارداتی کشور و کالاهای اساسی وارد شده قرار دارد. کنجاله سویا با یک میلیون و ۸۱۹هزار و ۶۳۷تن به ارزش ۷۹۳میلیون ۹۳۸هزار و ۸۲۱ دلار و جو با یک میلیون و ۸۳۶هزار و ۵۰ تن به ارزش ۴۵۷میلیون و ۳۲۰هزار و ۳۲۹دلار، نهاده‌های دامی وارد شده در سال ۹۹ بودند.  سخنگوی گمرک در خصوص روغن و دانه‌های روغنی گفت: در سال گذشته دو میلیون و ۳۴۰ هزار و ۱۵۸تن دانه روغنی به ارزش یک میلیارد و ۲۴۹میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۶۴ دلار و روغن خوراکی، نیمه جامد، مایع و خام نیز یک میلیون و ۱۸۴هزار ۷۸۹تن به ارزش یک میلیارد و ۶۷میلیون و ۶۰هزار و ۴۰۷دلار از گمرکات کشور ترخیص شد.  دبیر شورای اطلاع‌رسانی گمرک اشاره‌ای به آمار واردات داروهای شامل کالاهای اساسی داشت و توضیح داد: بیش از ۱۴هزار و ۷۹۸تن دارو، تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی به ارزش یک میلیارد و ۶۴۶میلیون و ۶۳۹هزار و ۲۳۰ دلار و ۴۵۱تن داروهای دامی ضروری به ارزش ۶۴میلیون و ۱۵۹ هزار و ۶۸۹دلار در سال گذشته از گمرکات ترخیص شده است.  لطیفی درباره واردات کالاهای اساسی مرتبط با مواد غذایی گفت: در سال گذشته سه میلیون و ۱۹هزار و ۳۲۷تن گندم به ارزش ۸۴۱میلیون و ۲۲۹هزار و ۷۵۶دلار، ۹۳۶هزار و ۸۰۹تن برنج به ارزش ۸۶۸میلیون و ۵۳۳هزار و ۴۴۷دلار، یک میلیون و ۱۷هزار و ۷۰۹تن شکرخام به ارزش ۳۷۰میلیون و ۶۶۱هزار و ۹۵۹دلار، ۶۴هزار و ۸۲۲تن چای خشک به ارزش ۳۲۹میلیون و ۱۱۹هزار و ۴۱دلار، ۳۰هزار و ۴۸۷تن گوشت قرمز سرد سنگین به ارزش ۱۳۳میلیون و ۲۷۳هزار و ۳۸۹دلار، ۱۷۵هزار و ۲۶۰تن حبوبات به ارزش ۱۴۴میلیون و ۴۰هزار و ۵۳۹دلار، چهار هزار و ۴۲۲تن گوشت قرمز گرم سبک به ارزش ۲۹میلیون و ۱۷۷هزار و ۴۱۸دلار و ۹هزار و ۸۰۱تن کره به ارزش ۵۱میلیون و ۴۶۲هزار ۹۵۵دلار، از گمرکات ترخیص و وارد کشور شد.  وی با اشاره به واردات کالاهای اساسی مرتبط با تولید اظهار کرد: ۵۳هزار و ۴۱۵تن ماشین الات تولید کننده کالای اساسی به ارزش ۵۱۰میلیون و ۸۰۰هزار و ۴۱۳دلار، ۲۳۱هزار و ۶۴تن خمیرکاغذ به ارزش ۱۸۱میلیون و ۹۶ هزار ۳۲۷دلار، ۲۰۷خزار و ۵۸۳تن کاغذ چاپ و تحریر به ارزش ۱۹۰میلیون و ۱۰۰هزار و ۶۱۳دلار، ۲۵۲هزار و ۲۰۴تن کودهای شیمیایی به ارزش ۱۵۳میلیون و ۸۱هزار و ۵۷۸دلار، ۹هزار و ۷۴تن سموم تکنیکال شیمیایی به ارزش ۸۶میلیون و ۲۷۰هزار و ۹۸۴دلارو ۶هزار و ۱۹تن انواع بذر به ارزش ۸۳میلیون و ۶۳۸هزار و ۳۴۸دلاراز کالاهای اساسی مرتبط با تولید بودند که در سال ۹۹از گمرکات کشور ترخیص شدند.  سخنگوی گمرک در پایان افزود: در سال گذشته ۷۶هزار و ۷۱۶ تن لاستیک سنگین به ارزش ۲۸۲میلیون و ۸۴۲هزار و ۴۷۰دلار از گمرکات کشور ترخیص و با هماهنگی وزارت راه در اختیار رانندگان قرار گرفت.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران