شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در حوزه احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی را اعلام کرد.طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده است

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در حوزه احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی را اعلام کرد.طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، امید علی پارسا با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده است که براساس ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۳۴۷/ت ۵۵۵۲۰ هـ مورخ 23 دی ماه 1399 هیات وزیران، هزینه‌های کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌های شبانه روزی و سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام می‌شود، پس از تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران