شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان برنامه و بودجه از اقدامات لازم برای اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان وزارت علوم، بازنشستگان و پرداخت مطالبات وزارت بهداشت در سال آینده خبر داد.

رییس سازمان برنامه و بودجه از اقدامات لازم برای اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان وزارت علوم، بازنشستگان و پرداخت مطالبات وزارت بهداشت در سال آینده خبر داد. محمدباقر نوبخت در لایو اینستاگرامی با مخاطبان صحبت کرد. وی در ابتدای سخنان خود اعلام کرد که برنامه او در سال آینده و بعد از پایان دولت برگشت به دانشگاه و ادامه فعالیت برای تدریس است و برنامه‌ای غیر از این نخواهد داشت. رییس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه درخواست‌هایی برای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی وزارت علوم با وزارت بهداشت یا دانشگاه‌های علوم پزشکی مطرح بود، توضیح داد: ما از اسفندماه سال گذشته مجوزهای لازم را به وزارت بهداشت ارایه کردیم تا بتواند همسان‌سازی را اجرا کند که بخش اول آن را نیز انجام داد اما برای وزارت علوم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهادی مطرح کردیم که در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسید. وی افزود: با این وجود طی مذاکره‌ای که سازمان برنامه و بودجه با وزیر علوم داشت هماهنگی‌هایی صورت گرفت تا بتوانیم به غیر از برخی موارد تخصصی همسان‌سازی را در دانشگاه‌های وزارت علوم مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام دهیم. نوبخت گفت: برای کارمندان وزارت علوم نیز با توجه به اینکه پیش از این مجوز استفاده از امتیاز فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده بود بار دیگر بر اجرای این مجوز تأکید کردیم، بنابراین نه تنها در مورد اعضای هیات علمی بلکه کارکنان وزارت علوم نیز مانند دانشکده علوم پزشکی و وزارت بهداشت این همسان‌سازی اجرایی خواهد شد. رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده برای پرداخت مطالبات وزارت بهداشت و کارکنانش یادآور شد: در بودجه سال آینده منابع مربوط به وزارت بهداشت ۲.۳ برابر رشد کرده است که در آن استخدام حداقل ۵۳ هزار نفری را پیش بینی کرده‌ایم که البته اولویت با نیروهای شرکتی و قراردادی است. موضوع دیگری که مورد اشاره رییس سازمان برنامه و بودجه قرار داشت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود که در سال جاری نیز اجرایی شد. نوبخت توضیح داد: برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همسان‌سازی در دستور کار بوده ولی مدل و جدول و ضابطه انجام‌شده تا حدودی با یکدیگر فرق می‌کرد. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: برای همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد که ۱۸ هزار میلیارد تومان آن برای بازنشستگان کشوری و لشکری بود و همه آن مورد استفاده قرار گرفت ولی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی ۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌ایم. وی افزود: تعداد بازنشستگان لشکری و کشوری حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که با توجه به منابع ۱۸ هزار میلیاردی سرانه آنها به ۷.۵ میلیون تومان می‌رسد. ولی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی با ۳۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده سرانه براساس تعداد ۳.۴ میلیون نفری آنها حدود ۸.۸ میلیون تومان است. نوبخت گفت: طی آخرین مذاکرات صورت گرفته سازمان برنامه و بودجه به سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد داد که مرحله دوم همسان‌سازی را نیز براساس منابع پیش بینی شده در دستور کار قرار دهد که در این رابطه برای سال آینده مصوباتی نیز داشته‌ایم. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران