شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دو گروه هستند که باید از هم تفکیک کرد، گفت:

رییس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دو گروه هستند که باید از هم تفکیک کرد، گفت: یک عده بر اساس نظرات کارشناسی مخالفند ولی منفعت‌طلبان که نانشان در این ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده، رسانه‌ها را علیه مجلس بسیج می‌کنند. وی با بیان اینکه ما دو راه داشتیم که یک بودجه سه دوازدهم یا چند دوازدهم به دولت بدهیم تا فعلا این کشور اداره شود و دولت بودجه دیگری را بیاورد، گفت: با توجه به رفتار سیاسی دولت در سال‌های گذشته  به خصوص سال پایانی که سال انتخابات است، این نگرانی وجود داشت که دولت از وظایفش در اصلاح ساختار بودجه سر باز بزند و به مقام معظم رهبری متوسل شود و ایشان هم اجازه بدهد که در جلسه سران قوا بررسی شود و این همان اتفاقی است که در سال 98 برای بودجه سال 99 افتاد و بودجه 99 فاجعه بارترین سال به جهت اجرا بود. اوگفت: برای ما شاید راحت‌ترین کار این بود که رد کنیم، ولی به دلیل مصلحت کلی کشور و اینکه مجلس نقش اصلی خود را در راهبری و ریل‌گذاری ایفا کند راه سخت‌تر را انتخاب کردیم تا علایم حیاتی یک مریض اورژانسی رو به موت را به وضعیتی برگردانیم که بتوان نجاتش داد. نادران افزود: کاری که تاکنون کمیسیون تلفیق کرده، کاری هست که بسیاری از نارسایی‌های بودجه دولت و پنهان‌کاری‌ها و علائم غلطی که ممکن بود به دشمنان مردم بدهد اصلاح ساختاری کرد و حتی در شرکت‌های دولتی احکام فوق‌العاده خوبی گذاشته شد و در حمایت از مردم کارهای فوق‌العاده خوبی شد. وی در پاسخ به مطلبی مبنی بر اینکه مجلس چهار عمل اصلی را برای محاسبه میزان فروش نفت بلد نیست، تصریح کرد: این یکی از مثال‌هایی است که فهم عادی آن سخت است و می‌گویند ما 199 تا و شما 260 تا گذاشتید پس شما وابستگی به نفت را زیاد کرده‌اید. اصل محاسبه غلط است چون دولت پنهان کاری‌هایی در برداشت از نفت و منابع نفتی و ارز‌هایی مثل صندوق توسعه ملی که محصول نفت است ،کرده تا نشان دهد وابستگی به نفت کم شده ولی عملاً اینگونه نبود. رییس کمیسیون تلفیق بودجه افزود: اگر آقای روحانی می‌خواست محاسبه کند باید این 261 هزار میلیارد تومان را با 394 هزار میلیارد تومانی که دولت در برداشت از منابع نفتی به اشکال مختلف چه اوراق سلف نفتی و چه برداشت از صندوق به حوزه‌های مختلف که از نفت استفاده کرده، سرجمع محاسبه می‌کرد و بعد این محاسبه را انجام می‌داد تا ببینیم وابستگی به نفت زیاد یا کم شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران