شماره امروز: ۵۴۷

بالاترین و پایین‌ترین برآورد نقطه‌ای نرخ بیکاری در استان‌ها بین 4 تا 19 درصد است

| | |

مقایسه آمار بهار ۹۹ با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که به دلیل شیوع کرونا، حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر از جمعیت فعال در بهار ۹۹ کاهش یافته است. در نتیجه با کوچک شدن جمعیت فعال،

نرخ بیکاری 18 تا 35 ساله‌ها به 16 درصد رسید

گروه کلان|  

مقایسه آمار بهار ۹۹ با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که به دلیل شیوع کرونا، حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار نفر از جمعیت فعال در بهار ۹۹ کاهش یافته است. در نتیجه با کوچک شدن جمعیت فعال، عدد شاغلان به کل جمعیت فعال و جویای کار، درصد بیشتری پیدا کرده و نرخ بیکاری را کاهش داده است. به عبارت دیگر، کرونا عملا باعث کاهش نرخ بیکاری شده و بر اساس اعلام مرکز ملی آمار، نرخ بیکاری افراد ١۵ سال و بیشتر در بهار ۹۹ برابر با ۹.۸ درصد بود که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

به گزارش «تعادل»، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال ۹۹ را منتشر کرد که براساس آن بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری نشان‌دهنده مشهود بودن اثر کووید ١٩ بر بازار کار کشور در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل است. مطابق این نتایج، جمعیت غیر فعال کشور افزایش و جمعیت شاغل و بیکار کشور (جمعیت فعال) با کاهش ملموسی مواجه شده است. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۹.۸ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال گذشته، ١.١ درصد کاهش یافته است.

 جمعیت شاغلین 15 ساله و بیشتر در این فصل در بهار 99 حدود 22 میلیون و 963 هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و 500 هزار نفر کاهش داشته است.جمعیت شاغلین 15ساله و بیشتر در بهار 98حدود 24 و 461 هزار و 929نفر بوده است که این تعداد در بهار 99حدود 22 میلیون و 963 هزار نفر بوده است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که دربهار 99، بخش خدمات با 49.7 درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31.8درصد و کشاورزی با 18.6 درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که 24.5 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار 99 بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار 98) 2.0 درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١8 تا 35 ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار 99، معادل 16.7 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار 98، به میزان 1.5 درصد کاهش یافته است.نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ۲۴.۵ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند که البته این رقم نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲ درصد کاهش داشته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار امسال، ۱۶.۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند.

در بهار ١٣٩٩، به میزان ۴۱ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٨) ۳.۷ درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٢ میلیون و ٩٦٣ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که دربهار ١٣٩٩، بخش خدمات با ۴۹.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱.۸ درصد و کشاورزی با ۱۸.۶ درصد قرار دارند.

بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که در بهار ١٣٩٩، ۷.۹ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و…) کم‌تر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۳.۵ درصد از شاغلین ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بالاترین برآورد نرخ بیکاری نقطه‌ای کشور در بهار امسال متعلق به چهارمحال و بختیاری با ۱۹.۱ و پایین‌ترین نرخ نیز متعلق به خراسان جنوبی با ۴ درصد بوده است.

مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٨) ۳.۷ درصد کاهش یافته است.جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل ٢٢ میلیون و ٩٦٣ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریباً یک میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که دربهار ١٣٩٩، بخش خدمات با ۴۹.۷ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۱.۸ درصد و کشاورزی با ۱۸.۶ درصد قرار دارند.

     بالاترین و پایین‌ترین در استان‌ها

جداول منتشر شده در گزارش مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد که برآورد نقطه‌ای از نرخ بیکاری کل کشور برای فصل بهار امسال برابر با ۹.۸ درصد بوده که ۱.۱ درصد کمتر از فصل مشابه سال قبل است.

این گزارش فاصله اطمینان از نرخ بیکاری در کل کشور را نیز برابر با ۹.۴ تا ۱۰.۲ درصد برآورد کرده است. براساس این گزارش بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در کشور در فصل بهار در استان هرمزگان با ۴۶.۱ درصد به ثبت رسیده و پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز به سیستان و بلوچستان با ۳۳.۴ درصد اختصاص داشته است.

نرخ مشارکت اقتصادی در استان تهران در بهار ۹۹ نیز برابر با ۴۰.۳ درصد اعلام شده است. این گزارش بالاترین نسبت اشتغال در کشور در بهار امسال را متعلق به استان مازندران با ۴۱.۴ درصد و پایین‌ترین نرخ نسبت اشتغال را نیز متعلق به استان سیستان و بلوچستان با ۲۹.۱ درصد اعلام کرده است. براساس این گزارش، نسبت اشتغال در اولین فصل از سال ۹۹ برای استان تهران برابر با ۳۶.۸ درصد به ثبت رسیده است. مرکز آمار ایران همچنین بالاترین برآورد نقطه‌ای از نرخ بیکاری را نیز متعلق به استان چهارمحال و بختیاری با ۱۹.۱ درصد و پایین‌ترین برآورد نقطه‌ای از بیکاری را نیز متعلق به استان خراسان جنوبی با ۴ درصد عنوان کرده است.برآورد نقطه‌ای مرکز آمار ایران از بیکاری در استان تهران نیز که در بهار سال ۹۸ معادل ۱۰.۲ درصد بوده در بهار امسال ۸.۸ درصد به ثبت رسیده است. بررسی جداول آماری مرکز آمار ایران، حاکی است نرخ بیکاری خراسان جنوبی با چهار درصد و لرستان با ۲۱ درصد به ترتیب کمترین و بیشترین نرخ بیکاری را در بهار ۹۹ به نام خود ثبت کردند.

مرکز آمار گزارشی از نرخ بیکاری در فصل گذشته (بهار ۹۹) را منتشر کرد که براین اساس نرخ بیکاری در این دوره ۹.۸ درصد بود.بررسی جداول آماری نشان می‌دهد که در این دوره، ۱۷ استان دارای نرخ بیکاری تک رقمی و ۱۵ استان نرخ بیکاری دو رقمی داشتند. پس از خراسان جنوبی (چهار درصد)، استان‌های اردبیل (۶ درصد) و مازندران با (۶.۲ درصد) کمترین نرخ بیکاری و لرستان (۲۱ درصد) و چهار محال و بختیاری (۱۹.۱ درصد) بیشترین نرخ بیکاری را به نام خود ثبت کردند.

تهران به عنوان پایتخت کشور با ثبت ۸.۸ درصد نرخ بیکاری در بین استان‌هایی جای گرفت که دارای نرخ بیکاری تک رقمی بود. بهار امسال نرخ بیکاری در استان تهران نسبت به بهار ۹۸ کاهش ۱.۴ درصدی داشت. 

نرخ بیکاری مناطق شهری در بهار امسال ۱۰۷ درصد و روستایی ۷.۳ درصد بود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱.۵ و ۰.۱ درصد کاهش یافته بود.همچنین در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته، ۸۸۳ هزار و ۶۷۹ نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در شهرها و ۶۶۸ هزار و ۵۵۰ نفر در روستاها بیکار شدند.علاوه براین در بهار امسال ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۴۴۷ نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر شاغل و دو میلیون و ۵۰۵ هزار و ۳۳۶ نفر از این جمعیت بیکار هستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران