شماره امروز: ۵۴۷

| | |

به جز چین، تمامی اقتصادهای بزرگ جهان امسال کوچک خواهند شد. به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تداوم بحران اقتصادی ایجادشده ناشی از کرونا،

 به جز چین، تمامی اقتصادهای بزرگ جهان امسال کوچک خواهند شد. به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تداوم بحران اقتصادی ایجادشده ناشی از کرونا، پیش‌بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال کشورهای جهان را به منفی ۴.۹ درصد کاهش داده و افزوده است این بحران که از رکود فراگیر دهه ۱۹۳۰ تاکنون بی‌سابقه بوده، خسارت‌های قابل توجهی به اقتصاد جهانی وارد کرده و اوضاع در مقایسه با دو ماه پیش وخیم‌تر شده است.

این نهاد، رشد اقتصادی امسال امریکا را منفی هشت درصد پیش‌بینی کرده که ۳.۱ درصد کمتر از متوسط رشد اقتصادی جهانی خواهد بود. با این حال سال آینده این رشد مجددا مثبت شده و به ۴.۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. سال گذشته اقتصاد امریکا ۲.۳ درصد رشد کرده بود.

آخرین بار چنین رشد منفی بزرگی در سال ۱۹۴۶ یعنی سال پس از پایان جنگ جهانی دوم رقم خورده بود که رشد اقتصادی امریکا به منفی ۱۱.۶ درصد رسید. در سال ۲۰۰۹ اقتصاد امریکا برای آخرین بار و به میزان ۲.۵ درصد کوچک شد اما پس از آن ۱۰ سال متوالی رشد مثبت اقتصادی را جشن گرفت.

در ادامه همچنین رشد اقتصادی برخی دیگر از اقتصادهای بزرگ جهان آورده شده است: 

ژاپن: رشد اقتصادی سال گذشته: ۰.۷ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال جاری: منفی ۵.۸ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۲.۴ درصد

منطقه یورو: رشد اقتصادی سال گذشته: ۱.۲ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال جاری: منفی ۱۰.۲ درصد 

رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال آینده: شش درصد

چین: رشد اقتصادی سال گذشته: ۶.۱ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال جاری: یک درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۸.۲ درصد

هند: رشد اقتصادی سال گذشته: ۴.۲ درصد  رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال جاری: منفی ۴.۵ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال آینده: 6 درصد

انگلیس: رشد اقتصادی سال گذشته: ۱.۴ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال جاری: منفی ۱۰.۲ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۶.۳ درصد

کانادا: رشد اقتصادی سال گذشته: ۱.۷ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال جاری: منفی ۸.۴ درصد

رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای سال آینده: ۴.۹ درصد 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران