شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در دوازده ماهه سال 1398 بالغ بر 82 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار براساس قانون بودجه سال 1398 و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شده است

در دوازده ماهه سال 1398 بالغ بر 82 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار براساس قانون بودجه سال 1398 و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی منتشر شده است که بخشی از این اوراق، فرایند پذیرش در بازار بدهی را طی کرده‌اند. این اوراق شامل اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه، سلف، منفعت بوده‌اند.

به گزارش «تعادل»، اسناد خزانه اسلامی براساس بند ب تبصره 5 بودجه، 21 هزار میلیارد تومان، اوراق منفعت بند ب تبصره 5 بودجه 4 هزار میلیارد تومان، اوراق سلف5 هزار میلیارد تومان، اسناد خزانه اسلامی بند ف تبصره 5 بودجه 98 به میزان 1 هزار میلیارد تومان، اسناد خزانه اسلامی بند ه تبصره 5 بودوجه معادل 13 هزار میلیارد تومان، اسناد خزانه براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی 7 هزار میلیارد تومان، اوراق منفعت مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی 20 هزار میلیارد تومان، اوراق مرابحه 11 هزار میلیارد تومان منتشر شده که جمع آنها 82 هز ار میلیارد تومان بوده است. 

در دی و بهمن 1398 نیز 100 هزار میلیارد ریال اوراق منفعت براساس مصوبات سی و سومین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی منتشر شد.

انتشار 11 هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه عام دولت در اسفند ماه 1398 به دلیل سرعت پذیرش در بورس از نکات حائز اهمیت بازار اوراق بهادار دولتی است. این اوراق با نمادهای «اراد» با نرخ میانگین 21 درصد در پایان اردیبهشت در بازار قابل معامله می‌باشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران