شماره امروز: ۵۴۷

244 هزار میلیارد تومان چک در اردیبهشت ماه پاس شد

| | |

در اردیبهشت ماه ١٣٩٩، درکل کشور ٧٠٧ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود7.7 میلیون فقره وصول شد که 7 میلیون فقره عادی و 700 هزار فقره رمزدار بوده یعنی 91 درصد چک عادی و 9 درصد رمزدار بوده است.

گروه کلان | محسن شمشیری |

در اردیبهشت ماه ١٣٩٩، درکل کشور ٧٠٧ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود7.7 میلیون فقره وصول شد که 7 میلیون فقره عادی و 700 هزار فقره رمزدار بوده یعنی 91 درصد چک عادی و 9 درصد رمزدار بوده است. همچنین 244 هزار میلیارد تومان چک وصول شده که 119 هزار میلیارد تومان عادی و 125 هزار میلیارد تومان رمزدار بوده. یعنی 49 درصد مبلغ چک‌ها عادی و 51 درصد رمزدار بوده است. 

به گزارش «تعادل»، حدود ٩٩٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٦٧ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۹۹ در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۰.۳ درصد کاهش و از نظر مبلغ ٢٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود ٨ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١٣٥٨ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه ٩٩ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۳۰.۹ درصد و ۱۰۸.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ٦٩٨ هزار میلیارد ریال مبادله شد. در اردیبهشت‌ماه سال جاری ۵۰.۳ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۱.۹ درصد، ۱۰.۸ درصد و ۷.۶ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۳.۹ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۱.۴ درصد)، اصفهان (۶.۵ درصد) و خراسان رضوی (۶ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

    چک‌های وصولی

حدود ٧ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ١١٩١ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه ۹۹ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴۰.۱ درصد و ۱۲۸.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۸۷.۵ درصد و ۸۷.۷ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول شده در فروردین ماه ١٣٩٩ به ترتیب معادل ۸۱.۷ درصد و ٨٠ درصد و در اردیبهشت‌ماه ٩٨ به ترتیب برابر ۹۰.۹ درصد و ۹۰.۷ درصد بوده است. بالغ بر ٢ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بیش از ٦٢٠ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۹۹ در استان تهران وصول گردید که از نظر تعداد ٨٧ درصد و از نظر ارزش ۸۸.۸ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای وصول گردیده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گیلان (۹۰.۹ درصد)، همدان (۹۰.۲ درصد) و کرمانشاه (۸۹.۶ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۰.۲ درصد)، کردستان (۸۳.۵ درصد) و هرمزگان (۸۴.۱ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های البرز و گیلان (هر کدام ۹۰.۴ درصد)، همدان (۸۹.۴ درصد) و آذربایجان غربی (۸۸.۲ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خراسان جنوبی (۷۸.۶ درصد)، خراسان شمالی (۸۰.۶ درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (۸۱.۵ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

    چک‌های برگشتی

حدود ٩٩٩ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٦٧ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت ماه ۹۹ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۱۰.۳ درصد کاهش و از نظر مبلغ ٢٨ درصد افزایش نشان می‌دهد. از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده در ماه مذکور به ترتیب ۱۲.۵ درصد و ۱۲.۳ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشت داده شده در فروردین ماه ٩٩ به ترتیب معادل ۱۸.۳ درصد و ٢٠ درصد و در اردیبهشت ماه سال ١٣٩٨ به ترتیب برابر ۹.۱ درصد و ۹.۳ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٣٣٢ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٧٨ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ١٣ درصد و از نظر ارزش ۱۱.۲ درصد از کل چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۱۹.۸ درصد)، کردستان (۱۶.۵ درصد) و هرمزگان (۱۵.۹ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های گیلان (۹.۱ درصد)، همدان (۹.۸ درصد) و کرمانشاه (۱۰.۴ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل تعداد چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند. در ماه مورد بررسی در بین سایر استان‌های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های خراسان جنوبی (۲۱.۴ درصد)، خراسان شمالی (۱۹.۴ درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (۱۸.۵ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های البرز و گیلان (هر کدام ۹.۶ درصد)، همدان (۱۰.۶ درصد) و آذربایجان غربی (۱۱.۸ درصد) کم‌ترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران