شماره امروز: ۵۴۷

هزینه سالانه خانوار شهری ۴۷ میلیون و روستایی 26 میلیون تومان

| | |

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در سال ١٣٩٨ متوسط هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی به ترتیب ٤٧ و ٢٦ میلیون تومان بوده است.

 گروه کلان |

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در سال ١٣٩٨ متوسط هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی به ترتیب ٤٧ و ٢٦ میلیون تومان بوده است.متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٤٧٤ میلیون ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٢٠,٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ۱۱۷۵۲۹ هزار ریال با سهم ٢٤.٨ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٣٥٦ میلیون ریال با سهم ٧٥ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢ درصد مربوط به هزینه‌ گوشت و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٤٨ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.

 متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ٥٤1 میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ٢٤,٤ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٨ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌ دهد که ٣٢.٥ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١٦.١ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥١.٤ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.  مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٧ نسبت به سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده خودرو شخصی از ٥٣,٢ به ٥٣.١، یخچال فریزر از ٦٨.٥ به ٧٠.٢، جاروبرقی از ٩١.٥ به ٩١.٧، ماشین لباسشویی از ٨٦.٦ به ٨٧.١، ماشین ظرفشویی از ٨.٤ به ٧.٦، اجاق گاز از ٩٩.٢ به ٩٩.١ و مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ١٢.٦ به ١٢.٣ درصد تغییر یافته است. در سال ١٣٩٨، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ٩٣,٦ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) بوده است.  متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ٢٦١ میلیون ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٢١,٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ١٠٢، ٦٦٤ هزار ریال با سهم ٣٩.٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ١٥٨،٣٤٢ هزار ریال با سهم ٦٠.٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و گوشت هر کدام ٢٢.٠ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣٠.٠ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است. متوسط درآمد اظهار شده سالانه‌ یک خانوار روستایی ٢٩٧,٠٢٢ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٢٧,٤ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ٣٠,٧ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٣٣.٥ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٥.٨ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.  مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٧ نسبت به سال ١٣٩٨ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده؛ اتومیبل شخصی از ٣٢,٣ به ٣٢.٧، یخچال فریزر از ٤٩.٢ به ٥٠.٤، اجاق گاز از ٩٨.٣ به ٩٨.٤، جاروبرقی از ٦٦.١ به ٦٥.٩، ماشین لباسشویی از ٥٦.٠ به ٥٦.٥ و مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ٢.٠ به ٢.٣ درصد تغییر یافته است. همچنین درصد خانوارهای روستایی استفاده‌کننده از ماشین ظرفشویی با ٠.٥ درصد بدون تغییر بوده است. در سال ١٣٩٨ عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ٧١,٧ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ١٦.٤ درصد نفت سفید بوده است.

بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ٧٢٧،١٧٥ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ٢٦٣،٢٠٧ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩٨ داشته‌اند.همچنین استان تهران با ٨١٣،١٧٠ هزار ریال بیشترین و استان کرمان با ٣٤٠،٨٨٨ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٨ به خود اختصاص داده است.بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ٤١٧،٧١٤ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١٤٦،٤٣٠ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩٨ داشته‌اند.همچنین استان البرز با ٤٦١،٤٨٨ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١٢٨،١٠٤ هزارریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١٣٩٨ به خود اختصاص داده است.


 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران