شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«داشت می‌گفت هر روز آزاد می‌ره بالا بعد نیما هم دوان دوان پشت او بالا می‌ره سایه به سایه آزاد بالا می‌ره نه از فاصله‌ای که حفظ می‌کنه و عقب‌تر می‌مونه و نه جلوتر می‌ره.

«داشت می‌گفت هر روز آزاد می‌ره بالا بعد نیما هم دوان دوان پشت او بالا می‌ره سایه به سایه آزاد بالا می‌ره نه از فاصله‌ای که حفظ می‌کنه و عقب‌تر می‌مونه و نه جلوتر می‌ره. البته چند باری هم شده که آزاد دو، سه قدمی پایین آمده و نیما هم به اندازه همان دو، سه قدم پایین آمده، بیشتر نه. موندم که چه سیاستی پشت این قضیه است.»

- گفتم: عموجان دنبال سیاست پشت قضیه بالا رفتن آزاد و نیما نگرد. هر دو، یکی هستند ولی ما جدای‌شان کرده‌ایم. مگر نمی‌دانی این جداسازی چقدر انرژی و هزینه برده؟

- گفت: البته با خنده -من درباره ارز صحبت می‌کنم. تو فکر می‌کنی درباره دوقلوهای به‌هم چسبیده صحبت می‌کنم.

- گفتم: من هم درباره ارز صحبت می‌کنم. ولی معتقدم اینها هم دست‌کمی از دوقلوهای به هم چسبیده ندارند. برای همین دائم پشت هم راه می‌روند. نوستالژی چسبندگی دارند. اگر پزشکی پیدا شود که دوباره آنها را به هم بچسباند خدمت بزرگی به آنها می‌کند، چون دیگر لازم نیست با هم بالا بروند و پایین بیایند. می‌روند یک جا ساکن می‌شوند و سامان می‌گیرند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران