شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به زمستان ۹۸ برابر با ٥١.٣ بوده که در مقایسه با تورم سالانه پاییز ۹۸ (٤٤)، حدود ٧.٣ درصد افزایش یافت.

گروه کلان| 

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به زمستان ۹۸ برابر با ٥١.٣ بوده که در مقایسه با تورم سالانه پاییز ۹۸ (٤٤)، حدود ٧.٣ درصد افزایش یافت. این در حالی است که تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٦٧ است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز ١٣٩٨ (برابر با ٢٥٠) حدود ١٧.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

به گزارش «تعادل»، قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک و طبقه‌بندی مورد استفاده سیستم طبقه‌بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه‌ اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود. برای محاسبه شاخص فصل زمستان ١٣٩٨ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آنها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارایه داده‌های قطعی سال ١٣٩٨ توسط گمرک، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٤٦,٩ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٣٩٨ (برابر با ٣٨.٧ درصد) حدود ٨.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ١٦.٨درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی پاییز ١٣٩٨ (برابر با ١٤.٣ درصد) حدود ٢.٥ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به دو گروه «پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و...» و «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها یا نیمه گرانبها و ...» (٠,٠٠درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و ...» (٧٤.٩ درصد) است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل زمستان ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦١.٧ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه پاییز سال ١٣٩٨ (برابر با ٥٥.٥ درصد) ٦.٢ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه‌بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به دو گروه «پوست خام، چرم، پوسته‌ای نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد و ...» و «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها یا نیمه‌گرانبها و ...» (٠,٠٠درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «محصولات نباتی» (٤٧٥ درصد) است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ برابر با ٢٤٠ بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌ پاییز ١٣٩٨ (برابر با ٢٢٠) ١٩.٣ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٨ برابر با ٥١.٣ درصد بوده که در مقایسه با تورم سالانه پاییز ١٣٩٨ (برابر با ٤٤ درصد) حدود ٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران