شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون حقوقی رییس‌جمهور می‌گوید: وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است

معاون حقوقی رییس‌جمهور می‌گوید: وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند. به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در نشست مشترک شورای هماهنگی امور حقوقی و دستیاران حقوق شهروندی با اشاره به موضوع مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور اظهار کرد: تنظیم منشور حقوق شهروندی هیچ چیزی نیز جز تکلیف حقوقی رییس‌جمهور نیست. به موجب اصل ۱۱۳ رییس‌جمهور مسوولیت اجرای قانون اساسی را دارد و باید برای اجرای مسوولیت خودش که در فصل سوم آمده است کاری کند. مصداق این عمل می‌تواند متفاوت باشد. مصداقی که آقای روحانی به عنوان رییس‌جمهور انتخاب کرد ارایه، تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی بوده است. معاون حقوقی رییس‌جمهور گفت: تمام دستگاه‌ها مکلف هستند برای تحقق این منشور جدیت کنند. در نامه رییس‌جمهور تکالیف به دستگاه‌ها ارایه شده است. وی گفت: وقایع روزهای اخیر توجه ما را جلب کرده است. معاونت حقوقی مصر شده مصوبه تجمع امن را در تعاملی با دیوان عدالت به انجام برساند. در این حوادث متوجه شدیم چقدر بودن شرایط برای ایجاد اعتراضات مسالمت‌آمیز و جلوگیری از ایجاد بخش خشونت‌آمیزش مهم است. جنیدی در بخشی از این نشست گفت: گاهی وقتی صحبت از اجرای قانون اساسی می‌شود، برخی منتقد، معترض یا نگران هستند اما واقعیت این است که این مساله باید قدری ما را نگران کند و در جواب به افراد در داخل و بیرون که این را قبول ندارند، باید گفت چه معیاری غیر از این داریم؟

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران