شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور معتقد است: دولت هیچگونه برنامه‌ای برای ایجاد استان‌های جدید در کشور ندارد.

مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور معتقد است: دولت هیچگونه برنامه‌ای برای ایجاد استان‌های جدید در کشور ندارد. سعید جلالی در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به مطالب مطرح شده

در خصوص ایجاد استان‌های جدید در کشور از جمله در لارستان استان فارس افزود: تقسیمات کشوری بر پایه بررسی‌های کارشناسی و مطالعات هدفمند انجام می‌شود و قطعا مبحث مهمی مانند تاسیس استان‌های جدید نیازمند تامل بیشتر و انجام فرآیند کارشناسی دقیق‌تر است. وی ادامه داد: با وجود اهمیت و حساسیت این موضوع، بعضا مشاهده می‌شود که مساله تقسیمات کشوری از سوی برخی از افراد و گروه‌ها به یک اقدام سیاسی تبدیل می‌شود. جلالی تصریح کرد: قطعا در این زمینه بین دولت و وزارت کشور هیچگونه دوگانگی وجود ندارد و صدور هرگونه دستور از سوی رییس‌جمهوری مبنی بر ایجاد استان جدید در فارس تکذیب می‌شود. او افزود: در مجموع می‌توان گفت که اساسا هیچ پروژه‌ای مبنی بر شکل‌گیری استان‌های جدید در کشور در دستور کار دولت قرار ندارد که از نشانه‌های آن به رویه دولت بر رد طرح ایجاد استان اصفهان شمالی بود که توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد و در بقیه موارد نیز خلاف این رویه در دولت دیده نشد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران