شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی گفت: متأسفانه شاهد سوء جریان خاصی در پرونده بانک سرمایه هستیم و برخی متهمان به اسناد سری دسترسی دارند.

رییس شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی گفت: متأسفانه شاهد سوء جریان خاصی در پرونده بانک سرمایه هستیم و برخی متهمان به اسناد سری دسترسی دارند.

به گزارش تسنیم، قاضی مسعودی‌مقام در ششمین جلسه محاکمه محمدهادی رضوی متهم پرونده بانک سرمایه که در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد، پس از قرائت گفت‌وگوی رد و بدل شده در یک گروه تلگرامی از سوی رضوی اظهار کرد: به نظر می‌رسد سوءجریان خاصی در این پرونده وجود دارد و برخی متهمان حتی به اسناد سری نیز دسترسی دارند.

در ادامه قاضی از متهم پرسید که اسناد مربوط به گفت‌وگوهای رد و بدل شده در این گروه تلگرامی را از کجا به دست آورده‌اید که متهم پاسخ داد: این اسناد را یک نفر در داخل پاکت به دفتر فرستاد و من تلگرام آنها را هک نکردم و وزارت اطلاعات هم نیستم.

قاضی خطاب به متهم گفت: همانطور که می‌دانید به دست آوردن این اسناد در خیلی از جاها جرم است.

متهم پاسخ داد: این اسناد را برای من فرستاده‌اند.

مسعودی مقام خطاب به رضوی گفت: این اسناد را به دادستانی تهران ارایه می‌کنیم تا بررسی کنند که چگونه به دست شما رسیده است.

قاضی همچنان خطاب به متهم گفت: دعوای اصلی در این پرونده نحوه دریافت تسهیلات است، شما هدفتان از قرائت این گفت‌وگوهای تلگرامی چیست و چه استفاده‌ای می‌خواهید بکنید.

متهم پاسخ داد: در این پرونده بخشی مربوط به روش اخذ تسهیلات و بخشی نیز نحوه بازپرداخت آن است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران