شماره امروز: ۵۴۷

| | |

دبیر هیات مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی گفت: ریاست قوه قضاییه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا بعد از طی مراحل قانونی به تصویب برسد

دبیر هیات مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی گفت: ریاست قوه قضاییه خواستار تهیه و تنظیم لایحه جامع حقوق شهروندی در اسرع وقت است تا بعد از طی مراحل قانونی به تصویب برسد. محسن محدث در رابطه با برگزاری نخستین جلسه هیات مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی اظهار کرد: قانون حقوق شهروندی دایره شمول بسیار گسترده‌ای دارد، یعنی از حقوق شهروندی آموزشی تا حقوق شهروندی مالیاتی و موارد دیگر که همه جزو حقوق شهروندی است، اما این ماده واحده به صورت اختصاصی در راستای پروسه رسیدگی کیفری در نظر گرفته شده یعنی پنج مرحله کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرا که قانونگذار در قانون

آیین دادرسی کیفری آورده است. وی ادامه داد: در این پنج مرحله چنانچه رعایت حقوق بزهکار یا بزه دیده در نیروی انتظامی، زندان، محاکم قضایی و دادسراها رعایت نشود با توجه به روندی که در این قانون تعریف شده ما نظارت می‌کنیم و اگر حق بزهکار یا بزه دیده تضییع شده باشد حسب مورد به دادسرای انتظامی و اگر جرم باشد به دادسرای عمومی و انقلاب مربوطه معرفی می‌کنیم. او با اشاره به ابلاغ مقام معظم رهبری و حمیت ریاست جدید به بحث حقوق شهروندی، تصریح کرد: آیت‌الله رییسی دستور دادند در اسرع وقت جلسه هیات مرکزی حقوق شهروندی برگزار شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران