شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: وقتی ایران طبق قوانین داخلی مفاد کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را اجرا می‌کند،

 معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: وقتی ایران طبق قوانین داخلی مفاد کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را اجرا می‌کند، باید با الحاق به این معاهده بین‌المللی از امتیازهای معاهداتی آن هم برخوردار شود. لعیا جنیدی دیروز در گفت‌وگو با ایرنا درباره اینکه گفته می‌شود بسیاری از بندهای معاهده پالرمو در قانون مجازات اسلامی دیده شده است، اظهار داشت: برخی می‌گویند که وقتی قوانین متناظر با این معاهده در کشور وجود دارد چه نیازی به الحاق به آن است؛ من عکس آن را می‌گویم و معتقدم وقتی آنچه به عنوان تعهد در این کنوانسیون مطرح شده را در داخل اجرا می‌کنیم چرا نباید از دیگر کشورهای متعاهد بخواهیم که آن را برای ایران هم اجرا کنند. او تاکید کرد: یعنی وقتی جرمی اتفاق می‌افتد و آثار جرمی اینجا ظاهر می‌شود یا مجرم می‌گریزد، ما چرا نباید از کشورهای دیگر متعاهد بخواهیم که مجرم را مسترد کنند یا اطلاعات مربوط به وقوع جرم احتمالی را بدهند یا انتقال مجرم را با کشورهای دیگر عضو این کنوانسیون داشته باشیم. معاون حقوقی رییس‌جمهوری تاکید کرد: وقتی مفاد این کنوانسیون را در قالب قوانین داخلی خود اجرا می‌کنیم، باید امتیازات معاهداتی آن را هم دریافت کنیم که این کار نیازمند پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران