شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد سخنان و اتهامات بی‌بنیان وزیرامور خارجه امریکا در قاهره خاطرنشان کرد:

سخنگوی وزارت امور خارجه با رد سخنان و اتهامات بی‌بنیان وزیرامور خارجه امریکا در قاهره خاطرنشان کرد: رژیم امریکا دچار نوعی یأس و عصبانیت مزمن شده است. به گزارش ایسنا، بهرام قاسمی گفت: امریکا و به خصوص رژیم افراطی کنونی آن به خاطر خصومت دیرینه با ملت ایران و مخالفت با همه اقدامات دولت قبل از خود و در اثر سوءاستفاده از سوی محافل بدنام و ناکام و فریب خوردن توسط جریان‌ها و لابی‌های خاص، راهی در پیش گرفته است که هیچ نفعی در این رفتار برای امریکا متصور نیست. وی افزود: این رژیم از یک توافق جامع و مشروع که محصول مذاکره بود خارج شده و اکنون از اینکه نمی‌تواند جایگزینی برای آن پیدا کند دچار نوعی یاس و عصبانیت مزمن شده است. قاسمی تصریح کرد: این یک تناقض بزرگ است که امریکا از یک سو خصومت با ملت ایران را به اوج خود رسانده و از سوی دیگر ریاکارانه خود را طرفدار گفت‌وگو نشان می‌دهد. آقای پمپئو یک‌بار دیگر به صراحت اعلام کرد که رژیم امریکا دشمن ایران است و این دشمنی جز دشمنی با مردم ایران نیست. او باید بداند و به درستی فهم کند که ما در مقابل دشمنان ایران و ایرانی با تمام توان از منافع ملی و راهبردی خود دفاع خواهیم کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران