شماره امروز: ۵۴۷

| | |

وزیر دادگستری مطرح کرد: اگر کسی اعتراضی به سیستم تعزیرات داشته باشد باید رسیدگی کنیم و البته نقدهای وارده هم باید مستند باشد و معمولا شخصا این مسائل را پیگیری می‌کنم.

وزیر دادگستری مطرح کرد: اگر کسی اعتراضی به سیستم تعزیرات داشته باشد باید رسیدگی کنیم و البته نقدهای وارده هم باید مستند باشد و معمولا شخصا این مسائل را پیگیری می‌کنم. سیدعلیرضا آوایی در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص نقدهایی که به سازمان تعزیرات حکومتی وارد است، گفت: من هم منکر نقدهایی که به سازمان وارد است نمی‌شوم. کار سازمان تعزیرات شباهت به قوه قضاییه دارد و از جهاتی هم با آن متفاوت است. او با بیان اینکه سازمان تعزیرات به علت رسالتی که دارد در معرض نقد است، اظهار داشت: سازمان تعزیرات وظیفه برخورد و مجازات دارد و حتما سازمانی که اصالتی اینچنین دارد در معرض نقد قرار دارد و افرادی از آن ناراضی هستند. او تصریح کرد: تا جایی که ناراضی بودن‌ها با منطق باشد آنها را پیگیری می‌کنم. یعنی اگر کسی اعتراضی به سیستم تعزیرات داشته باشد، باید رسیدگی کنیم و البته نقدهای وارده هم باید مستند باشد و معمولا شخصا این مسائل را پیگیری می‌کنیم. وزیر دادگستری ادامه داد: فکر می‌کنم مسیر فعلی تعزیرات منطقی است چراکه هم برخوردها صورت می‌گیرد و همزمان رسیدگی به پرونده به شکل صحیح ادامه پیدا می‌کند. آوایی تاکید کرد: نظارت‌ها در سازمان تعزیرات با توجه به شرایط فعلی کشور افزایش یافته است و از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کنیم. به غالب پرونده‌هایی که در خصوص احتکار و گرانفروشی پیش آمده رسیدگی شده و سخنگوی سازمان تعزیرات هر روز در حال ارایه گزارش است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران