شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 122172 | |

بعد از مطرح شدن ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو، دفتر سخنگوی دولت به ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو تاکید کرد:

بعد از مطرح شدن ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو، دفتر سخنگوی دولت به ایرادات شورای نگهبان به لایحه پالرمو تاکید کرد: با مقایسه متن پیوست لایحه ارسالی از دولت با متن مورد ایراد در شورای نگهبان مشخص شد، هر دو متن از نظر مفاد و نگارش یکسان هستند و فقط هنگام تایپ مجدد متن در مجلس شورای اسلامی، شماره‌های بندها، شقوق‌ و اجرای متن تغییر کرده و در متن هم برخی (معدود) واژه‌ها، کلمات و عباراتی مانند (دولت عضو درخواست شونده به دولت عضو درخواست‌کننده و بالعکس در بندهایی از مواد ۱۶ و ۱۸) یا عبارت «در صورتی که» به «چنانچه» در بند ۴ ماده ۱۶ تغییر کرده است. به گزارش «تعادل» به نقل از دفتر سخنگوی دولت، با اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه ترجمه دولت از لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو با متن اصلی تطابق ندارد، سخنگوی دولت توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد. در این توضیحات که طبق جوابیه معاونت حقوقی رییس‌جمهور ارائه شده، آمده است که «در لایحه تقدیمی دولت مورخ ۱۷ آذر ۱۳۹۲، هیچ یک از اشتباهات مورد اشاره شورای محترم نگهبان وجود ندارد.» بر این مبنا عنوان شده ایراداتی که از سوی شورای نگهبان بر این لایحه وارد آمده و همچنین مورد اعتراض کتبی ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس هم قرار گرفته، با استناد به متن چاپی تنظیمی توسط مجلس بوده که در متن ارسالی از سوی هیات محترم وزیران دیده نمی‌شود. در این توضیحات با طرح این سوال که چرا در مجلس شورای اسلامی، متن لایحه تقدیمی، مجددا مورد تایپ قرار گرفته، تاکید شده که مقامات مسوول در مجلس باید پاسخگوی این اتفاق باشند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران