شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«سخنان ریاست محترم جمهوری در ۲۲ بهمن درواقع، دعوت عام به وفاق ملی براساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است.

«سخنان ریاست محترم جمهوری در ۲۲ بهمن درواقع، دعوت عام به وفاق ملی براساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی بوده است.» لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس‌جمهوری در گفت‌وگو با پاد در تبیین سخنان رییس‌جمهوری در مورد رجوع به همه‌پرسی با بیان این مطلب گفت: یکی از مظاهر اعمال حاکمیت در کشور قانون‌گذاری است. قانون، قاعده کلی، عام و لازم‌الاجرا درباره یکی از امور و شؤون عمومی کشور است.جنیدی گفت: همه‌پرسی می‌تواند درباره تصویب یا بازنگری در قانون اساسی، پیوستن یا عدم پیوستن به یک معاهده یا سازمان بین‌المللی یا درمورد قانون‌گذاری عادی باشد.  معاون حقوقی رییس‌جمهوری با بیان اینکه درخصوص مقامات ذی‌صلاح برای پیشنهاد همه‌پرسی، قانون همه‌پرسی مصوب ۱۳۶۸ تصریح می‌‎کند که رییس‌جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همه‌پرسی پیشنهاد دهند، گفت: مطابق قسمت اخیر اصل ۵۹، موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به نظر می‌رسد که در همه‌پرسی موضوع بند ۳ ماده ۱۱۰ قانون اساسی نیز رییس‌جمهور می‌تواند یکی از پیشنهاد‌دهندگان باشد.

 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران