شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 106168 | |

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده محصولات زراعی 4.7درصد و تورم نقطه‌یی آن 14.8درصد در بهار امسال محاسبه شده است.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم تولیدکننده محصولات زراعی 4.7درصد و تورم نقطه‌یی آن 14.8درصد در بهار امسال محاسبه شده است.

به گزارش«تعادل» محصولات کشاورزی از مرحله اتمام تولید تا مصرف نهایی تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمت‌های متفاوتی پیدا می‌کند که اصطلاحا قیمت سرخرمن، قیمت عمده‌فروشی، و قیمت خرده‌فروشی نامیده می‌شود.

برای دستیابی به قیمتی که صرفا ناشی از فعالیت کشاورزی ‌باشد لازم است تاثیر عواملی نظیر هزینه‌های حمل‌ و نقل و انبارداری، سود واسطه‌ها و … حذف شود.

این گزارش به ارائه قیمت تولید‌کننده(سرخرمن) محصولات کشاورزی پرداخته شده که از مقایسه اطلاعات حاصل از این گزارش با نتایج طرح‌های خرده‌فروشی می‌توان به بررسی نقش واسطه‌ها و دیگر عوامل موثر در شکل‌گیری سایر قیمت‌ها تا رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده نهایی پرداخت.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، آمارگیری از قیمت فروش محصولات کشاورزی در سال ۱۳۵۳ آغاز شده و تاکنون جز در چند مقطع زمانی به طور مرتب انجام شده است. محاسبه شاخص قیمت تولید‌کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی براساس سال پایه ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۵ شروع شده است. گزارش حاضر به شاخص مذکور در بهار ۱۳۹۶ اختصاص دارد.

بر این اساس شاخص قیمت تولید‌کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی(برمبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر است با 258.3 که به ترتیب نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) 27.4درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 14.8درصد افزایش یافته است. درصد تغییر 4 فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم سالانه) برابر با 4.7درصد است.

شاخص گروه «زراعت و باغداری» در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با 270.2 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب 14.6و 38.8درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات 4 فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم سالانه) نیز معادل 2.3درصد افزایش است.

شاخص گروه «غلات» در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با 231.4 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.8درصد افزایش و نسبت به فصل قبل 8.6درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات 4 فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 5.1 درصد افزایش است.

شاخص گروه«سبزیجات» در فصل بهار سال ۱۳۹۶ برابر با 269.5 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل و نسبت به فصل قبل به ترتیب 35.1و 24درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات 4 فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 5.9 درصد افزایش است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران