شماره امروز: ۵۴۷

سخنگوی انرژی اتمی از شمارش معکوس برای تولید بیش از ۳۰۰ کیلو اورانیوم غنی شده خبر داد

«عبور از سقف تعهدات بر اساس مفاد قانونی برجام»عنوان راهبردی بود که ایران بعد از خروج ترامپ از برجام و مشاهده رفتارهای…

بیشتر