شماره امروز: ۵۴۷

زور دولت و مجلس به تورم می‌رسد؟

در آبان سال گذشته و در زمان افزایش قیمت بنزین، دولت بحثی را مطرح کرد که نشان از تغییرات جدی در جامعه ایرانی داشت.

بیشتر