شماره امروز: ۵۴۷

هاشمی شاهرودی در نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام د‌‌ر د‌‌وره‌ جد‌‌ید‌‌ اعلام کرد

نخستین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام د‌‌ر د‌‌ور جد‌‌ید‌‌ روز گذشته به ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرود‌‌ی و با حضور اعضای…

بیشتر