شماره امروز: ۵۴۷

حسینی: حافظه‌گرایی آفت آموزش و پرورش شده است

درس می‌خوانید تا نمره خوبی داشته باشید و به قول معروف کارنامه‌ای درخشان. آفت نمره گرایی نه تنها در مدرسه که حتی در…

بیشتر