شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29210 | |

با توجه به رکود نیمه نخست سال94 به نظر می‌رسد نیمه دوم نیز از قاعده مثبتی برخوردار نباشد. متاسفانه چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت صنایع معدنی و معادن وجود ندارد. بخشی از وضعیت کنونی بخش معدن به بازارهای بین‌المللی و قیمت جهانی بازمی‌گردد و بخش دیگری به عدم برنامه شفاف برای توسعه این بخش مرتبط است و متاسفانه هیچ اقدام مثبتی ازسوی متولیان دولتی نشده است

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران