شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29199 | |

ادامه رکود منجر به فروپاشی نظام اقتصادی خواهد شد

علی سنگینیان رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران

دولت براساس برنامه‌ها و سیاست‌های که از قبل اتخاذ کرده بود، خوشبختانه توانسته نرخ تورم را کنترل کند. این درحالی است که عمده موفقیت دولت در این راستا در واقع کنترل حجم پول بوده است. زیرا دلیل اصلی افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر نقدینگی بوده که به اقتصاد کشور تزریق شده است. بنابراین دولت تنها کاری که در این مورد انجام داده این بوده که مانع نقدینگی شده و سعی کرده که انضباط پولی و مالی بیشتری برقرار کند. در نهایت از دیدگاه من کنترل نقدینگی باعث کنترل تورم شده است. خروج از رکود به قدری برای اقتصاد ایران لازم است که ارزش این را دارد دولت تمام برنامه‌هایش را روی خروج از آن متمرکز کند. یعنی اگر نتوانیم از شرایط رکود اقتصادی خارج شویم به احتمال خیلی زیاد دستاوردی را که در کنترل تورم داشته‌ایم را از دست خواهیم داد. خوشبختانه دولت در برنامه‌های سال95 خود، مبارزه با رکود را گنجانده و سیاست‌های رونق اقتصادی را در پیش گرفته است. ادامه رکود باعث خواهد شد که سرمایه‌گذاری‌های دولت و بخش خصوصی و همه پتانسیل‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد عملا بی‌مصرف باقی بماند و حتی ادامه این وضع ممکن است به فروپاشی اقتصاد ایران بینجامد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران