شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 6993 | |

شهروندان ایرانی شیرینی خروج از رکود را نچشیدند و ناباورانه به سخنان مدیران ارشد اقتصادی گوش می‌دهند. بخش قابل اعتنایی از باورمند نشدن شهروندان به کیفیت رشد ارزش افزوده بهار امسال برمی‌گردد. دولت یازدهم با تکنیک و بهره‌گیری از تجربه‌های خاص، فعالیت برخی بخش‌های پیشران مثل خودروسازی را شتاب داد و این بخش که با ده‌ها فعالیت صنعتی دیگر مرتبط است آنها را نیز به دنبال خود کشید. علاوه بر این، رشد بخش نفت نیز با تقاضای شهروندان ارتباط گسترده ندارد و به همین دلیل است که شاید مردم عادی شیرینی خروج از رکود و حتی کاهش شتاب تورم را زیر دهان خود مزه نکردند. فقدان رشد بخش واقعی اقتصاد به ویژه روزگار نامساعد بنگاه‌های کوچک نیز مزید بر علت شده و شادابی و طراوتی که لازمه کاهش شتاب تورم و خروج از رکود بود را به جامعه تزریق نکرد.

منتقدان دولت نیز اما در این مسیر سنگ تمام گذاشته و با توجه به گستردگی رسانه‌های در اختیار و البته ضعف رسانه‌های طرفدار دولت، راه شادی و شادابی به‌سوی مردم را تنگ کردند. مقام‌های ارشد دولت در حوزه سیاست و اقتصاد باید راه‌های تازه و غیرسنتی برای ارتباط مستمر با شهروندان پیدا کنند و آنها را متقاعد کنند که روزگار کسب و کارشان بهتر شده و بیش از این نیز بهتر خواهد شد. دولت یازدهم باید از غربت نداشتن همصدا و همنوای پرشمار در بدنه جامعه بیرون‌آید. دو رویداد بزرگ اتفاق افتاده در حوزه اقتصاد کلان دستاوردهای بزرگی ‌هستند که دولت به دلیل ناکارآمدی در اطلاع‌رسانی و تبلیغات مثبت، نتوانسته از آنها استفاده کند. شادابی اطلاع‌رسانی باید فراهم شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران