شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 65922 | |


پدیده رو به رشد شهرنشینی و توسعه کلان‌شهرها یکی از مشخصه‌های اصلی و مهم جهان امروز به شمار می‌رود. در یک قرن پیش در حدود 10درصد جمعیت جهان ساکن شهرها بودند که هم‌اکنون این سهم به بیش از 50درصد رسیده و در سه دهه آینده به 70درصد خواهد رسید. در ایران سهم جمعیت شهرنشین از 30 درصد کل جمعیت کشور در 6دهه قبل به بیش از 70درصد در حال حاضر بالغ شده است. افزایش شدید جمعیت کلان‌شهرها که به خصوص در کشورهای در حال توسعه با رشد نامتوازن، نامتعادل و بی‌رویه توام است، مشکلات و معضلات زیادی در حوزه‌هایی مانند تامین شغل، مسکن، خدمات شهری، حمل و نقل و محیط زیست ایجاد کرده است. توسعه شهری اگر به درستی مدیریت شود، رشد پایدار اقتصادی را تسهیل و منافع رفاه اجتماعی را ترویج می‌کند. فعالیت‌های صنعتی و تجاری علاوه بر اینکه در مناطق شهری یا حاشیه آنها انجام می‌شود، توسط شهرها خدمات‌رسانی، بازاریابی و تامین مالی می‌شود، به صورتی که در اغلب کشورها بین 50 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی در مناطق شهری صورت می‌گیرد. یک شهر واقعی، شهری است که قادر به جذب و حفظ سرمایه‌ها، مردم و ایده‌ها و همین‌طور حفظ کارکرد خود در درازمدت باشد. یک شهر قابل زندگی به واسطه چالاکی و سرزندگی رشد اقتصادی در نتیجه شدت و قدرت اتصالات و ارتباطات اقتصادی، به همراه توازن و تعادل بین مولفه‌های پایداری محیط زیست، کیفیت زندگی، تنوع فرهنگی، امنیت و همسازی اجتماعی‌سیاسی توصیف می‌شود که مسلما فقط از طریق نظام تدبیر و تمشیت امور خوب و رهبری کارآمد شهری قابل حصول است. رشد ابعاد شهرها و میزان تاثیرگذاری آنها موجب شده تا شهرداری‌ها از قدرت و اهمیت بیشتری در رسیدگی و تامین نیازهای جوامع برخوردار گردند. هم‌اکنون نقش شهرداری‌ها نه فقط به ارائه خدمات اولیه شهری، همچنین به حوزه‌هایی مانند تسهیل کسب و کار و ترویج ثبات اقتصادی و اجتماعی برای رشد و برابری درآمدی شهروندان نیز گسترش یافته است. بنابر این ضمن تامین زیرساخت‌ها، تسهیلات عمومی و خدمات اولیه شهری، موضوعات متعدد و متنوعی از قبیل کیفیت زندگی شهری، فعالیت اقتصادی، درآمد و رفاه شهروندان، محیط زیست و انتشار آلاینده‌ها، تامین اوقات فراغت، مسائل اجتماعی و فرهنگی، آموزش و بهداشت، کاهش نابرابری‌های اجتماعی، توسعه و کاربری زمین و تولید مسکن، جابه‌جایی و ترافیک شهری، مدیریت ریسک‌های شهری، نوآوری و ارتباطات، دولت الکترونیک، مهاجرت و امنیت و ایمنی نیز در دستور کار مسوولان و دست‌اندرکاران امور شهری در سطح جهان و به خصوص مناطق توسعه‌یافته قرار گرفته است.

ادامه در صفحه8

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران