شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 62912 | |

روز گذشته آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 95 برگزار شد. رییس اتاق ایران در این نشست چالش‌های موجود در حوزه‌های مختلف اجتماعی و حتی امنیتی را مرتبط با اقتصاد دانست و تشریح کرد: به‌جرات باید گفت، توسعه اقتصادی هم اقتدار و هم امنیت کشور را حفظ خواهد کرد. وی تصریح کرد: آنچه در شرایط فعلی به عنوان یک واقعیت می‌بینیم، این است که دلایل ریشه‌یی و بنیادی برای پیدایش معضلات موجود در کشور اعم از معضلات اقتصادی، اجتماعی و حتی معضلات امنیتی ناشی از قرار نگرفتن در مسیر توسعه اقتصادی است. به باور رییس پارلمان بخش خصوصی کشور عدم وجود سرمایه، منابع مالی و سرمایه‌گذاری، مشکل اصلی اقتصاد نیست، بلکه عدم شناخت تقدم و تاخر در تصمیمات اتخاذ شده و مفاهیم کاربردی در اقتصاد است که در حال حاضر به علت دخالت گروه‌های ذی‌نفع به وجود آمده‌ و هنوز هم توسط آنها تبلیغ می‌شوند. شافعی تاکید کرد: مشکل اصلی تنها کمبود منابع نیست بلکه آنچه طی سال‌های گذشته و امروز مغفول مانده، توجه به روند تخصیص منابع است که به شکل نامطلوب و نادرست انجام می‌شود. البته مهم‌تر از منابع مالی آنچه نبود آن به‌شدت حس می‌شود، متاسفانه اقتصادی نبودن تولید و سودآوری امور غیرمولد است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران