شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 54438 | |

نیروی انتظامی موظف شد از شعبه یا موسسات بانکی، مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی را مطالبه کند و مواردی را که نیروی انتظامی فاقد مجوز شناسایی کند، به بانک مرکزی اعلام و حسب تصمیم بانک مذکور نسبت به توقف فعالیت یا تعطیلی آنها اقدام کند.

محمد خدابخشی در نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با بیان این مطلب افزود: در این جلسه ماده 27 لایحه برنامه ششم توسعه مورد بررسی قرار گرفت که برخی از بندهای این ماده تصویب و برخی برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارسال شد.

نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بند یک و 4 ماده 27 لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع شد، افزود: در بند یک ماده مذکور که به کمیته مربوطه ارجاع شده به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود در چارچوب ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد علاوه بر اختیارات قانونی خود مقرر در قانون پولی و بانکی کشور، حسب مورد یک یا چند مورد از اقدامات نظارتی و انتظامی را نیز در قبال بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متخلف اعمال کند.

خدابخشی با اشاره به بررسی بند 2 و 4 ماده 27 ادامه داد: در بند 3 ماده بررسی شده طرح هرگونه دعوا که منشأ آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد، باید به طرفیت بانک مزبور صورت پذیرد و افراد ذی‌مدخل در امر نظارت را نمی‌توان طرف دعوا قرار داد جز در مواردی که موضوع دعوا انتساب جرم باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با اشاره به تصویب بند 5 لایحه مذکور ادامه داد: نیروی انتظامی موظف است در مواردی که بانک مرکزی راسا شعبه یا موسسات را فاقد مجوز اعلام می‌کند، نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن آنها اقدام کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران