شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس‌جمهور طی نامه‌یی به رییس سازمان برنامه و بودجه دستورات لازم به جهت تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و همچنین حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را صادر کرد.

به گزارش فارس، حسن روحانی با ابلاغ اصلاح لایحه بودجه 95 که برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده آمده است: پیرو ابلاغیه قانون اصلاح قانون بودجه 95 کل کشور به شماره 72469 مورخ 15 شهریور 95 به پیوست ابلاغیه مجلس شورای اسلامی در جدول شماره یک قانون مذکور موضوع نامه شماره 118/53417 مورخ 24 مهر 95 در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

به گزارش «تعادل»، در نامه روحانی به نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه آمده است:

حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به مبلغ 45 هزار و 30 میلیارد تومان اعلام شده که شامل دو بخش حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت معادل 29 هزار و 80 میلیارد تومان و حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها به میزان 15 هزار و 950 میلیارد تومان است.

حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی که روی هم رفته معادل 45 هزار و 30 میلیارد تومان در نظر گرفته شده، شامل بانک مسکن 10 هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی 9660 میلیارد تومان، بانک ملی 9380 میلیارد تومان، بانک سپه 4500 میلیارد تومان، بانک تجارت 3590 میلیارد تومان، بانک صادرات 2500 میلیارد تومان، صنعت و معدن 2040 میلیارد تومان، ملت 1720 میلیارد تومان، توسعه صادرات 1020 میلیارد تومان، رفاه کارگران 520 میلیارد تومان و توسعه تعاون 100 میلیارد تومان اعلام شده است.

حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت نیز که روی هم رفته 29 هزار و 80 میلیارد تومان است، شامل بانک ملی 9380 میلیارد تومان، کشاورزی 8020 میلیارد تومان، تجارت 3590 میلیارد تومان، سپه 3150 میلیارد تومان، صادرات ایران 2500 میلیارد تومان، ملت 1720 میلیارد تومان، رفاه کارگران 520 میلیارد تومان، توسعه صادرات 140 میلیارد تومان و صنعت و معدن 60 میلیارد تومان اعلام شده است.

از سوی دیگر، حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها روی هم رفته به میزان 15 هزار و 950 میلیارد تومان است که شامل بانک مسکن 10 هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی 1640 میلیارد تومان، بانک سپه 1350 میلیارد تومان، صنعت و معدن 1980 میلیارد تومان، توسعه صادرات 880 میلیارد تومان و توسعه تعاون 100 میلیارد تومان اعلام شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران