شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 49654 | |


در جلسه (غیرعلنی) امروز قرار است نمایندگان موافق و مخالف قراردادهای نفتی اظهارات خود را مطرح کنند. اما اینکه این جلسه باید به صورت علنی یا غیرعلنی برگزار شود، باید گفت در ساز و کارهایی که در آیین‌نامه داخلی پیش‌بینی شده است، بعضا به دلیل حفظ منافع ملی در برخی از موضوعات باید جلسه غیرعلنی برگزار شود. این در حالی است که براساس برخی درخواست‌ها برای برگزاری علنی این جلسه، تصمیم قبلی هیات رییسه در مورد برگزاری جلسه به صورت غیرعلنی به قوت خود باقی است و هیچ تغییری در روند این بررسی‌ها رخ نداده است.

اما درخصوص قراردادهای نفتی که قرار است امروز با حضور وزیر نفت تشکیل شود و البته برخی از منتقدان دولت مخالف این امر هستند، باید این موضوع را در نظر داشت که برخی حواشی قراردادهای نفتی ازجمله موضوعاتی است که اگر دشمنان کشور از آن اطلاع پیدا کنند منافع کشور به خطر خواهد افتاد. از سوی دیگر بر این باورم که همواره باید برای مردم و رسانه‌ها شفاف‌سازی صورت گیرد و آنان در جریان بسیاری از امور قرار گیرند، اما برخی موارد است که به دلیل آنکه دشمنان نظام این مذاکرات را پیگیری می‌کنند به صلاح نخواهد بود.

اما آنچه در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، شیوه‌نامه این قراردادهاست که در قانون پیش‌بینی شده و دولت موظف است در آن تجدیدنظر کند و الگوی جدید قراردادهای نفتی را به نحوی تدوین و تنظیم کند که برای سرمایه‌گذار داخلی و خارجی ایجاد انگیزه کند. همچنین براساس قانون شیوه این قراردادها باید از سوی وزارت نفت به دولت پیشنهاد شود تا در دولت به تصویب برسد، همه مصوبات دولت هم باید در هیات تطبیق مصوبات زیرنظر رییس مجلس بررسی شود که آیا مغایر قوانین جاری است یا خیر و رییس مجلس این موضوع را به اطلاع رییس‌جمهور می‌رساند و اگر مصوبه نیاز به اصلاح داشته باشد، دولت باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند و این کل ورود مجلس به موضوع قراردادهای نفتی است. با این حال موافقان و مخالفان قراردادهای نفتی باید با نگاه منطقی و خردگرایانه و با توجه به منافع ملی مباحثات خود را در این زمینه پیش ببرند تا هرچه زودتر این قراردادها به ثمر برسد و کشور از این فرصت استفاده کند.

اما درخصوص اینکه آیا مطرح کردن این موضوع حتی در مجلس کمکی به پیشرفت قراردادهای نفتی خواهد کرد یا نه، باید عنوان کرد که بالاخره طبق قانون اساسی نمایندگان این حق را دارند که درباره همه مسائل و امور داخلی و خارجی اظهارنظر کنند، بنابراین قراردادهای نفتی هم از این امر مستثنی نیست. منتهی هرچه اطلاعات از این قراردادها دقیق‌تر باشد، اظهارنظر نمایندگان هم بیشتر منطبق با واقعیت خواهد بود و این جلسه بیشتر برای این است که ما نمایندگان بیشتر در جریان جزئیات قرار‌گیریم.

در این مورد رسانه‌ها هم گزارش‌های متعددی درمورد موافقت و مخالفت با قراردادها منتشر کرده‌اند. به نظر من اگر جزئیات این قراردادها مطرح شود نمایندگان هم بر درست بودن این قراردادها صحه خواهند گذاشت. براساس گزارش‌های هیات رییسه مجلس که در جلسه آتی مطرح خواهد شد به نظر من این جلسه می‌تواند در همراهی با این قرارداها موثر باشد و طیف زیادی از نمایندگان را متقاعد کند.

با این حال باید به دولت اعتماد کرد و اجازه دهیم کشور از منابع داخلی و خارجی و فرصت‌های پیش‌آمده استفاده کند. نباید فرصت‌سوزی کرد بلکه در عین حفظ منافع ملی باید بدانیم که کشورهای مقابل ما در میادین مشترک در حال برداشت هستند و ما نیازمند منابع داخلی و خارجی، تکنولوژی، افزایش ضریب بازیافت نفت و افزایش تولید هستیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران