شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 48350 | |


در این مدت میزان تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی30‌میلیون و 651‌هزار و 532 تن و آمار تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی 17‌میلیون و 271‌هزار و 404 تن بوده است. آمار تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بنادر ایران در 4ماهه سال نخست جاری، به 47‌میلیون و 922‌هزار و 936 رسید.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در این مدت میزان تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی30‌میلیون و 651‌هزار و 532 تن و آمار تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی 17‌میلیون و 271‌هزار و 404 تن بوده است.

در مدت یاد شده از کل تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی سهم تخلیه 12‌میلیون و 436‌هزار و 648 تن و بارگیری کالاهای غیرنفتی 18‌میلیون و 214‌هزار و 885 تن بوده است.

واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی هم به ترتیب 9‌میلیون و 495‌هزار و 111 تن و نیز 16‌میلیون و 9‌هزار و 590 تن بوده و آمار صادرات کالاهای غیرنفتی در 4ماهه نخست سال جاری 41.1 درصد افزایش یافته و ترانزیت کالاهای غیرنفتی هم در این مدت یک‌میلیون و 595‌هزار و 152 تن بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران