شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 47418 | |

گزارش بان‌کی‌مون تحت فشار آشکار امریکا بر دبیرخانه سازمان ملل تنظیم شده و اتهامات وارده در آن علیه جمهوری اسلامی ایران بی‌اساس است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این اظهارات گزارش شش ماهه دبیرکل سازمان ملل درباره اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت این سازمان را نامتوازن و جانبدارانه ارزیابی کرد و تصریح کرد: این گزارش تحت فشار آشکار امریکا بر دبیرخانه سازمان ملل تنظیم شده واتهامات وارده در آن علیه جمهوری اسلامی ایران بی‌اساس است. به گزارش مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌یی وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی روز دوشنبه افزود: این گزارش با روح و متن برجام و حتی قطعنامه 2231متعارض است. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این در حالی است که قطعنامه 2231، برجام و تایید و توافق درباره آن را نشانه تغییری بنیادین در بررسی برنامه هسته‌یی ایران توسط شورای امنیت عنوان کرده است. وی اضافه کرد: این گزارش دهی دبیرکل یک رویه اداری و تکراری بوده و صرفا جنبه توضیحی داشته و عاری از هرگونه پیگیری اجرایی و عملی از سوی شورای امنیت سازمان ملل است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران