شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 45795 | |

براساس پیش‌بینی فائو از تولید غلات جهان در سال‌های ۱۷-۲۰۱۶

پیش‌بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی غلات در سال2016 تقریبا 2521میلیون تن است. هر چند با این پیش‌بینی، تولید جهانی غلات در سال2016 حدود 0.2درصد یا 4میلیون تن کمتر از سال گذشته است. به گزارش فارس، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، پیش‌بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی غلات در سال2016 تقریبا 2521میلیون تن است. هر چند با این پیش‌بینی، تولید جهانی غلات در سال2016 حدود 0.2درصد یا 4میلیون تن کمتر از سال گذشته است.

پیش‌بینی می‌شود تراز عرضه و تقاضای جهانی غلات در سال‌های 17-2016میلادی در وضعیت متعادلی باقی بماند. پیش‌بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی غلات در سال2016 تقریبا 2521میلیون تن است. هر چند با این پیش‌بینی، تولید جهانی غلات در سال2016 حدود 0.2درصد یا 4میلیون تن کمتر از سال گذشته است، اما هنوز به لحاظ عملکرد در جایگاه سوم قرار دارد. دلیل عمده تنزل تولید جهانی غلات، بازنگری کاهشی در تولید جهانی گندم به میزان حدود 10میلیون تن پس از ماه اخیر است. میزان تولید جهانی گندم برای سال2016 حدود 712.7میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که تقریبا 2.8درصد یا 20میلیون تن کمتر از سال2015 خواهد بود. تنزل سالانه تولید جهانی گندم به‌طور عمده نتیجه کاهش انتظاری تولید در روسیه و اوکراین است، به‌طوری که کشت گندم در این دو کشور تحت‌تاثیر آب و هوای خشک واقع شده است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود تولید گندم در مراکش و اتحادیه اروپا کاهش یابد. به ترتیب دو عامل خشکسالی و کاهش عملکرد از دلایل کاهش تولید گندم در مراکش و اتحادیه اروپاست. انتظار می‌رود چین به‌عنوان منطقه‌یی برای جبران کاهش تولید گندم عمل کند و به‌دلیل عملکرد بالا، تولید نسبتا زیادتری را در سال2016 تجربه کند. این احتمال نیز وجود دارد که هند تولید زیادتری نسبت به سال گذشته داشته باشد. پیش‌بینی مقدماتی فائو برای تولید جهانی غلات دانه درشت در سال2016 حدود 1313میلیون تن است که 0.8درصد یا 11میلیون تن بیشتر از سال2015 است. دلیل عمده پیش‌بینی افزایش تولید جهانی غلات دانه درشت در سال2016 در مقایسه با سال گذشته، انتظار افزایش تولید جهانی ذرت است که میزان این افزایش بیش از کاهش پیش‌بینی شده تولید جهانی جو و سورگوم است.

پیش‌بینی می‌شود تولید ذرت که تقریبا سه‌چهارم تولید غلات دانه درشت به حساب می‌آید، حدود 1.1درصد یا 11.5میلیون تن افزایش یابد و به حدود 1014میلیون تن در سال2016 برسد. پیش‌بینی بهبود عملکرد ذرت در اتحادیه اروپا و افزایش میزان کشت براساس بازده‌های انتظاری بالاتر ذرت در مقایسه با سایر محصولات در امریکا از دلایل افزایش تولید ذرت است. در مقابل، پیش‌بینی می‌شود تولید ذرت در جنوب آفریقا و برزیل به‌دلیل تداوم خشکسالی مربوط به ال‌نینو، کاهش یابد.

براساس پیش‌بینی اخیر، تولید جهانی برنج با یک‌درصد با 4.9میلیون تن افزایش نسبت به سال2015 به 495میلیون تن در سال2016 خواهد رسید. این پیش‌بینی با فرض برگشت به الگوهای جوی معمولی به موقع برای کشت محصول اصلی پس از دو فصل متوالی بارش‌های نامنظم در شمال آسیا، صورت گرفته است. این میزان تولید پیش‌بینی شده به سومین فصل متوالی رشد کمتر از روند اشاره دارد که بازتابی از تداوم تاثیر منفی الگوهای آب و هوایی غیرمتعارف ناشی از ال‌نینو در نیمکره جنوبی و نیز قیمت‌های جهانی غیرجذاب برنج است. پیش‌بینی بسیار مقدماتی از مصرف جهانی غلات در

17-2016 اشاره به افزایش نسبتا کم برای دومین سال متوالی دارد. مصرف کل غلات در 17-2016 حدود 2547میلیون تن پیش‌بینی می‌شود که تقریبا یک‌درصد یا حدود 26میلیون تن بیشتر از سال گذشته است و برای دومین سال متوالی، کمتر از روند 10ساله مصرف خواهد بود. رشد ضعیف مصرف غلات به‌طور عمده بازتابی از چشم‌انداز ضعیف تقاضای خوراک دام است. پیش‌بینی می‌شود در مجموع استفاده از غلات توسط بخش دام با رشد 0.8درصد افزایش یابد که کندتر از رشد در سال‌های16-2015 است.

شرایط دشوار و بی‌ثبات اقتصادی موجب کاهش رشد تقاضای علوفه‌یی غلات در سال‌های اخیر شده است. انتظار می‌رود مصرف جهانی گندم در 17-2016 حدود 723میلیون تن تقریبا ثابت باقی بماند به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود افزایش اندک در مصرف غذایی کل با کاهش در مصارف علوفه‌یی و سایر مصارف گندم جبران شود. پیش‌بینی می‌شود مصرف کل غلات دانه درشت در 17-2016 با افزایش 1.5درصد یا 20میلیون تن از 16-2015 به 1321میلیون تن برسد. دلیل عمده افزایش مصرف غلات دانه درشت در 17-2016، رشد ملایم مصرف علوفه‌یی خواهد بود به‌طوری که استفاده از غلات دانه‌درشت به‌عنوان خوراک دام به 750میلیون تن خواهد رسید. احتمال بر این است که دسترسی بسیار فراوان و ارزان‌تر به ذرت موجب افزایش استفاده از این محصول در جیره‌های دامی و کاهش استفاده از گندم و سایر غلات دانه‌درشت شود. پیش‌بینی می‌شود در مجموع استفاده از ذرت در خوراک دام با 2.5درصد یا 14.2میلیون تن افزایش از 16-2015 به 583میلیون تن در 17-2016 برسد که 9میلیون تن از این افزایش ناگهانی در چین روی خواهد داد.

پیش‌بینی می‌شود مصرف جهانی برنج با 1.4درصد افزایش به 503میلیون تن در 17-2016 برسد که از این میزان حدود 405میلیون تن به‌عنوان غذا مصرف خواهد شد. بر این اساس، متوسط مصرف سرانه برنج در سال حدود 54.6کیلوگرم ثابت باقی خواهد ماند. پیش‌بینی مقدماتی فائو برای ذخایر جهانی غلات در

17-2016 حدود 611میلیون تن است که 3.9درصد (25میلیون تن) کمتر از سال گذشته است. بر این اساس، نسبت ذخایر به مصرف جهانی غلات به حدود 23درصد تنزل خواهد یافت که کمتر از 25درصد برآوردی در 16-2015 است، اما هنوز بیشتر از 20.5درصد ذخایر ثبت شده در 8-2007میلادی است.

انتظار می‌رود کاهش ذخایر برنج در مقایسه با سایر غلات کمتر باشد و میزان ذخایر به 164میلیون تن برسد. 4.9میلیون تن کاهش ذخایر برنج را می‌توان به‌طور عمده به تلاش کشورهای مهم صادرکننده برنج برای کاهش میزان ذخایر دولتی و نیز چشم‌انداز رشد تولید آنها نسبت داد. انتظار می‌رود ذخایر گندم حدود 11میلیون تن کاهش یابد و تقریبا به 194میلیون تن برسد. بخش عمده کاهش ذخایر گندم در روسیه و اوکراین روی خواهد داد.

پیش‌بینی می‌شود ذخایر ذرت با 11میلیون تن کاهش به 205میلیون تن برسد. احتمال دارد ذخایر ذرت در چین با کاهش بیش از 6میلیون تن به 98میلیون تن تنزل یابد (اما هنوز هم به لحاظ رکورد در جایگاه سوم قرار دارد). تصمیم اخیر دولت چین در زمینه برنامه حمایت قیمت داخلی و انباشت ذخایر ذرت تا تاریخ 17-2016 به کاهش قیمت‌های داخلی و افزایش مصرف علوفه‌یی ذرت کمک خواهد کرد. هر چند، ذخایر ذرت در امریکا می‌تواند برای چهارمین سال متوالی افزایش یابد و به 48میلیون تن برسد.

باوجود دسترسی بسیار زیاد صادراتی، پیش‌بینی می‌شود تجارت بین‌المللی غلات در 17-2016 برای دومین سال متوالی تنزل یابد و با کاهش 1.4درصد یا 5میلیون تن به 365میلیون تن برسد. دلیل عمده تنزل پیش‌بینی شده تجارت جهانی غلات، کاهش تقاضای جهانی خواهد بود، چون بسیاری از کشورهای واردکننده از انباشت بالای ذخایر غلات برخوردار هستند و انتظار می‌رود میزان تولید امسال آنها زیاد باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران