رشد 3درصدی ارزش تولید در کارگاه‌های صنعتی

۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |


گروه صنعت| مرکز آمار ایران، در گزارشی، آمار تازه کارگاه‌های صنعتی کشور را اعلام کرد. براساس این گزارش، در سال 1393 تعداد 14هزار و 452 کارگاه 10 نفر کارکن و بیشتر به فعالیت صنعتی اشتغال داشته‌اند که نسبت به سال 1392، 7/1درصد کاهش دارد. بیشترین تعداد کارگاه‌های 10نفر کارکن و بیشتر کشور در زمینه «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» فعال بوده و کمترین تعداد کارگاه‌ها در «تولید محصولات از توتون و تنباکو و سیگار» فعالیت دارند. همچنین بیشترین کارگاه‌های صنعتی به ترتیب در استان‌های تهران (2224 کارگاه)، اصفهان (1561 کارگاه) و خراسان رضوی (967 کارگاه) قرار دارند که در مجموع حدود 9/32درصد کل کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر کشور را شامل می‌شود.

براساس این گزارش، تعداد شاغلان این بخش در سال 1393، یک‌میلیون و 309هزار و 58 نفر بوده که نسبت به سال 1392، 30/2درصد افزایش داشته است. شاغلان «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با تعداد 216هزار و 156 نفر، صنایع «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 170هزارو7 نفر و صنایع «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم‌تریلر» با 149هزار و 111 نفر کارکن رتبه‌های اول تا سوم را در زمینه اشتغال به خود اختصاص داده‌اند. همچنین کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1393، 288هزار و 238میلیارد ریال برای جبران خدمات، به مزد و حقوق‌بگیران خود پرداخت کرده‌اند که نسبت به سال 1392، 2/35درصد رشد داشته است. در سال 1393، بیشترین رقم جبران خدمات کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر با 43803میلیارد ریال متعلق به صنایع «تولید فلزات اساسی» و کمترین رقم جبران خدمات مربوط به «بازیافت» بوده است.


ارزش تولیدات صنعتی و صادرات مستقیم

براساس این گزارش، ارزش تولید کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر در سال 1393، 509هزارمیلیارد و 629میلیون تومان بوده است که نسبت به سال 1392، 8/2درصد رشد را نشان می‌دهد. از مجموع ارزش تولید این کارگاه‌ها در کشور، استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان به ترتیب بیشترین ارزش تولید را داشته‌اند که در مجموع حدود 0/46درصد کل ارزش تولید کشور را شامل می‌شود.

ارزش صادرات مستقیم کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1393، 21هزار و 477میلیون دلار بوده است که نسبت به سال 1392، ¾درصد کاهش را نشان می‌دهد. بیشترین ارزش صادرات مستقیم این بخش در سال 1393 توسط سه فعالیت صنعتی، «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی»، 10هزار و 524میلیون دلار، «صنایع تولید زغال کک - پالایشگاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌یی» 4هزار و 486میلیون دلار و «تولید فلزات اساسی»، 2هزار و 460میلیون دلار بوده است.


ارزش سرمایه‌گذاری

در سال 1393 مبل 14هزار و 114میلیون ریال در کارگاه‌های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر سرمایه‌گذاری شده است که نسبت به سال 1392، رشد 1/25درصد را نشان می‌دهد. در بین فعالیت‌های مختلف، کارگاه‌های «صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی»، «تولید فلزات اساسی» و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» به ترتیب با 27064، 24872، 18572میلیارد ریال بیشترین سرمایه‌گذاری را داشته‌اند. همچنین ارزش افزوده حاصل از فعالیت کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در سال 1393 بالغ‌بر 133هزارمیلیارد و 236میلیون تومان بوده است که نسبت به سال 1392، رشد 0/11درصدی را نشان می‌دهد. در بین فعالیت‌های مختلف، «صنایع تولیدمواد و محصولات شیمیایی»، «تولید فلزات اساسی» و «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» به ترتیب با 355هزار و 911، 240هزار و 813 و 143هزار و 533میلیارد ریال بالاترین ارزش افزوده را داشته‌اند. استان‌های تهران، خوزستان و اصفهان به ترتیب بیشترین ارزش افزوده را نسبت به سایر استان ایجاد کرده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران