شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی در کل سال94 را اعلام کرد. براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) در کل سال94، 0.9درصد بوده است. براساس گزارش مذکور نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال94، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 5.4‌درصد رشد کرده و گروه خدمات به رشد ناچیز 0.2‌درصدی بسنده کرده است.

در طول 12ماهه 94 بخش صنعت همانطور که پیش‌بینی می‌شد با رشد منفی 2.2‌درصدی سال را به پایان برده است. اگرچه طبق رسم نامبارک سال94 اطلاعات تفصیلی از رشد اقتصادی به صورت کامل در اختیار عموم قرار نمی‌گیرد اما مقایسه آمارها نشان می‌دهد که جهش رشد بخش نفت در زمستان 94 باعث شده که رشد کلی اقتصاد کمی بالاتر از رشد اقتصادی بدون نفت باشد و به عدد یک‌درصد برسد.

روز سه‌شنبه هفته جاری محمدباقر نوبخت در همین راستا رشد اقتصادی فصل چهارم را اعلام کرده بود که بدون احتساب نفت 1.6‌درصد و با احتساب نفت به 2‌درصد رسیده بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران