شماره امروز: ۵۴۷

| | |


معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: وزارت نیرو هفته گذشته طی نامه‌یی به این سازمان اعلام کرد که 10سد از چرخه اجرا خارج شده است. به گزارش ایرنا، سعید متصدی دیروز در نشست خبری افزود: ممکن است برخی از این سدها مجوز داشته باشند اما بنا به هر دلیلی از چرخه خارج شده‌اند. وی گفت: در چند سال گذشته تعداد زیادی از پروژه‌ها بدون توجه به اصول علمی و فنی ارزیابی محیط‌زیستی مورد تایید قرار گرفتند و امروز مشکلات زیادی را به وجود آوردند. وی با تاکید بر اینکه توسعه و حفظ محیط زیست باید در کنار هم قرار گیرند، اظهار کرد: یک تصمیم نادرست بدترین حالت برای سرزمین است که در بسیاری موارد قابل جبران نیست از این رو همواره بر پیشگیری تاکید می‌شود و این کار در محیط زیست با ارزیابی محیط‌زیستی انجام می‌شود.

او ادامه داد: به عنوان مثال نداشتن ارزیابی محیط زیستی جاده میان‌گذر دریاچه ارومیه علت بروز بخشی از مشکلات کنونی این حوضه آبی است بنابراین آگاه بودن مردم و مطالبه کردن ارزیابی محیط زیستی از کارفرمای یک پروژه در پیشگیری تاثیر زیادی خواهد داشت.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران