فرسودگی ۴۶ درصد تخت‌های بیمارستانی

مقام‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کردند

۱۳۹۴/۰۷/۱۶ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

درحال حاضر شمار تخت‌های بیمارستانی موجود در ایران ۹۷هزار تخت است که با توجه به میزان جمعیت ایران 1.2 تخت بیمارستانی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر درحال بهره‌برداری است. از ۹۷هزار تخت بیمارستانی فعال و قابل استفاده ساخته شده ۴۵هزار تخت بیمارستانی فرسوده شده‌اند که ۴۶درصد کل تخت‌های موجود است. حسن حسینی‌امناب، معاون امور سلامت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و محمد قاسمی، رییس امور گروه سلامت این سازمان در مقاله مشترکی درباره تخت‌های درمانی بیمارستان‌های دولتی اطلاعات جذابی در این باره ارائه کرده‌اند.

به گزارش ساعت 24، براساس این گزارش ۸۷‌بیمارستان کشور با ۱۶۳۵۶هزار تخت بیش از ۵۰‌سال قدمت دارند، ۹۱ بیمارستان با ۱۵۴۲۸ تخت ۵۰ سال قدمت دارند، ۷۴ بیمارستان با ۱۳۷۰۳ تخت ۴۰سال قدمت دارند و ۱۱۲بیمارستان با ۱۳۳۸۳ تخت ۳۰سال، ۱۱۴بیمارستان با ۱۵۵۳۹ تخت ۲۰سال و ۸۷ بیمارستان با ۲۲۲۰۱ تخت نیز ۱۰سال قدمت دارند. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد ۵۸۸۶۰ تخت بیمارستانی ایران که ۶۰درصد تخت‌های بیمارستان‌ها بالای 20 سال قدمت دارند. مقام‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کردند‌ تخت‌های درمانی موجود دانشگاه‌های علوم پزشکی حدود ۹۷ هزار تخت است یا به عبارتی دیگر .۲۱ تخت به ازای هر ۱۰۰۰نفر جمعیت اختصاص یافته است. این شاخص با در نظر گرفتن ۳۴هزار تخت در دست احداث به 1.6 تخت به ازای هر ۱۰۰۰نفر جمعیت خواهد رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شاخص مطلوب حوزه درمان را ۲/۶ تخت به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت تعریف کرده است. (بخش دولتی، بخش خصوصی، تامین اجتماعی و...) با در نظر گرفتن شاخص 2.6 تعداد تخت مورد نیاز به ۲۰۶هزار تخت خواهد رسید؛ از این میزان تخت ۷۵هزار تخت درمانی سهم بخش خصوصی و مابقی سهم دولت خواهد بود. با تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های در دست احداث، سهم بخش دولتی در شاخص 2.6 رعایت می‌شود لیکن سرمایه‌گذاری جدی برای بهسازی و جایگزینی تخت‌های فرسوده ‌باید در دستور کار قرار گیرد.

تخت‌های در دست احداث

۳۴هزار و ۳۸۸تخت درمانی در قالب ۱۹۳ بیمارستان در سه گروه طبقه‌بندی شده‌اند. گروه اول «طرح‌های احداث بیمارستان دانشگاه‌های علوم پزشکی» گروه دوم «طرح‌های احداث بیمارستانی سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی» و گروه سوم «طرح‌های بیمارستانی جداول ۱۹ و ۲۰». در گروه اول ۵۶ بیمارستان با مسوولیت و نظارت دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور احداث می‌شوند. در گروه دوم ۸۶ بیمارستان با نظارت و پیگیری سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی (وزارت راه و شهرسازی) احداث می‌شوند.

همچنین تعداد ۵۱ بیمارستان در جداول ۱۹ و ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ لحاظ شده‌اند که هنوز مجری ساخت و اجرای آنها مشخص نشده‌اند. جدول اطلاعات تخت‌های در دست احداث به تفکیک دستگاه مجری و میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها قید شده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران