شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27701 | |

آمارهای ارائه شده ازسوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد درحالی مصرف انواع گوشت خانوار شهری ساکن ایران در سال۱۳۶۶ معادل ۲۰۳کیلوگرم بوده که مصرف انواع گوشت در سال۱۳۹۲ به ۱۱۲کیلوگرم کاهش یافته است.

یک محاسبه ساده نشان می‌دهد مصرف انواع گوشت یک خانواده شهری در سال۱۳۹۲ سقوط ۴۵درصدی نسبت به ۱۳۶۶ را تجربه کرده است. البته اندازه خانواده‌های شهرنشین ایران در سال۱۳۹۲ کوچک‌تر از خانوار شهری سال۱۳۶۶ است. به‌همین دلیل است که شکوفه قصوری رییس گروه آمارهای اقتصادی خانوار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران و عبدالحمید حقیقی کارشناس آمارهای حمل‌و‌نقل هوایی دفتر صنعت این مرکز در مقاله مشترک خود در تازه‌ترین دو ماهنامه آمار مصرف سرانه گوشت در خانواده‌های شهری را نیز درج کرده‌اند.

این آمار که از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در سال‌های۱۳۶۶ تا ۱۳۹۲ اخذ شد یادآور شده‌ که سرانه مصرف شهرنشینان ایرانی در سال۱۳۹۲ به ۳۲کیلوگرم رسیده است. باتوجه به مصرف سرانه ۴۱کیلوگرمی انواع گوشت توسط یک شهرنشین ایرانی یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که کاهشی معادل ۲۴درصد کاهش را تجربه کرده است.

به گزارش ساعت24، نکته قابل‌توجه در آمارهای ارائه شده توسط نویسندگان این است که مصرف سرانه گوشت قرمز (دام) یک شهرنشین ایرانی در سال۱۳۶۶ حدود ۲۳کیلوگرم و در سال۱۳۹۲ حدود ۸کیلوگرم گزارش شده است. این اعداد نشان می‌دهد هر شهرنشین ایرانی در سال۱۳۶۶ تقریبا سه برابر یک شهرنشین در سال۱۳۹۲ گوشت مصرف کرده است. نکته جذاب‌تر این مقایسه این است که در سال۱۳۶۶ ایران در شرایط جنگی بسیار دشواری قرار داشت و قیمت هر بشکه نفت به کمتر از ۸دلار سقوط کرده بود، درحالی که قیمت نفت در سال۱۳۹۲ حدود ۷۰دلار بوده است. محاسبه ارقام جدول حاضر نشان می‌دهد درحالی که یک خانوار شهری در سال۱۳۶۶ نزدیک به ۱۶درصد از هزینه خود را به خرید انواع گوشت اختصاص می‌داده این رقم در سال۱۳۹۲ به ۶درصد نزول کرده است. ارقام این جدول نیز نشان می‌دهد یک خانوار روستایی در سال۱۳92 رقمی حدود ۸۳کیلوگرم انواع گوشت مصرف می‌کرده است که با افزایش معادل ۵۳درصدی نسبت به ۱۳۶۶ مواجه شده است. علاوه بر این خانوارهای روستایی در سال۱۳۶۶ رقمی معادل ۴۰درصد خانوارهای شهری گوشت مصرف می‌کردند در سال۱۳۹۲ حدود ۱۴درصد بیشتر از شهرنشینان گوشت مصرف کرده‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران